КОННА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

Документирано е участието й във войната срещу Сърбия през 1885 г. Действала например около с. Голяма Луканя, Пиротско. Но сведенията за нея са много откъслечни. Не се знае къде е сформирана, кой я е предвождал и пр.

Лит.: ЦВА, ф. 22, оп. 3, а. е. 67, л. 187.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника