КОСТОВ, Спиро —националреволюционер от Велес.

КОСТОВ, Спиро

Спиро Костов

Спиро Костов

Националреволюционер от Велес. По време на Сръбско-турската война (1876) бил доброволец в батальоните на ген. М. Г. Черняев. Когато избухнала Руско-турската война (1877-1878), се записал опълченец и участвал в Шипченските боеве. След Освобождението се установил в гр. Пловдив. Известно време бил старши стражар в с. Голямо Конаре (дн. гр. Съединение, Пловдивски окръг). Включил се в съединисткото движение като един от основателите на БТЦРК и негов член. Енергичен и инициативен, той бил назначен за екзекутор на всички решения на Пловдивския централен комитет и началник на тайната комитетска полиция. Сп. Костов организирал движението в подкрепа на борбата на поробените българи в Македония. На 18.V.1885 бил арестуван от властите като организатор на честването на Хр. Ботев и заради разпространение на възванието на Ил. Куртев. По-късно бил освободен и взел участие, в непосредствената подготовка и провъзгласяването на Съединението, като начело на 30 голямоконарски въстаници превзел околийското управление в с. Старо Ново село (дн. Старосел, Пловдивски окръг). Когато избухнала Сръбско-българската война (1885), застанал начело на доброволческа чета, която се вляла в Бойковския отряд на пор. Карауланов.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника