КРЪСТЕВИЧ, Гаврил Баев

КРЪСТЕВИЧ, Гаврил Баев (истинско име Гандьо Кътьов Баев) (1817/1820, Котел 16.XI.1898, Цариград)

Гаврил Баев Кръстевич

Гаврил Баев Кръстевич

Обществен и политически деец, писател, юрист. Почетен член на БКД (дн. БАН, от 1871). Учил в гръцкото училище в Куручешме край Цариград (1835-1837), а през 1843 завършил право в Париж. След завръщането си в Цариград станал секретар на княз Ст. Богориди, който го изпратил на о. Самос като негов пълномощник-управител (1845-1850). Заемал висши постове в турската съдебна йерархия, между които член на Висшия съвет на правосъдието (1868). Бил професор в Юридическата академия и постоянен член на Мирския съвет при Патриаршията. Активно участвал в църковно-националната борба за извоюване на самостоятелна българска църква. Влизал в състава на Екзархийския смесен съвет (1870) и изработил проектоустава на Българската екзархия. След Освобождението станал директор на вътрешните работи и главен секретар на Източна Румелия (1879-1884). Имал големи заслуги за държавнополитическото изграждане на автономната област. На 6.V.1884 бил назначен за главен управител на Източна Румелия. На 6.IX.1885, когато се извършило Съединението, бил арестуван и изпратен в София, откъдето заминал за Цариград. Сим- патизирал на Народната партия. Участвал в редактирането на сп. „Български кни- жици” (1859-1860), сътрудничил със статии и рецензии на списанията „Любословие” и „Читалище” и на вестниците „Съветник”, „Македония”, „Право” и „Век”. Написал книгата „История българска” (т. I, 1869) и др.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника