МАКЕДОНСКА ВЪСТАНИЧЕСКА ЧЕТА

Събрана в Дупница през есента на 1885 г. В нея участвали 63 доброволци. Нейни войводи били двама известни борци за освобождението на българите от Македония и Тракия: Костадин Гюреджеклията и Тодор Титимов. Наричала се „Македонска въстаническа чета”, защото целта й била да се освободят и другите български области след Съединението на България. Отначало е била изпратена на турската граница в Хасковския район, но после се прехвърлила на запад, за да вземе участие в Сръбско-българската война. Липсват обаче по-конкретни сведения за бойния път и проявите на тази чета, освен автентичният списък на участващите в нея.

Участници в четата: 1. Костадин Гюреджеклията (Гюречеклията) — войвода на четата. Роден в с. Гюреджекли, Драмско, Западна Тракия, дн. в Гърция. Жител на с. Ковачевица, Неврокопско; 2. Тодор Титимов — войвода на четата. Роден в с. Гюреджекли, Драмско. Предвождал и други чети; 3. Ангел Георгиев — от с. Гюреджекли, Драмско; 4. Ангел Георгиев — от с. Осико-во, Неврокопско; 5. Андрея Атанасов — от с. Скрижево, Зъхненско; 6. Атанас Илиев — от с. Савек, Демирхисарско; 7. Атанас Павлов — от с.Тор но Броди, Серско; 8. Атанас Стаматов — от с. Кресна, Горноджумайско; 9. Благой Велинов — от Битоля; 10. Божил Стоянов — от с. Колунджи (Комунджи?), Серско; 11. Вангел Тодоров — от с. Осеново, Неврокопско; 12. Вълчо Митров — от Не-врокоп; 13. Георги Атанасов — от с. Лески, Неврокопско; 14. Георги Иванов — от Карлово; 15. Георги Костадинов — от с. Скрижево, Охридско; 16, Георги Петров — от Свиленград; 17. Динко Савата — от с. Севаково, Демирхисарско; 18. Димитър Радев — от с. Горно Броди, участник в много други чети преди 1885 г.; 19. Димитър Иванов — от с. Струмче, Струмишко; 20. Димитър Иванов — от с. Долен, Неврокопско; 21. Димитър Иванов — от с. Сиваково, Де-мирхисарско; 22. Димитър Пешов — от Кратово; 23. Димитър Сотиров — от с. Одутлий, Серско; 24. Димитър Стеров — от Свищов; 25. Димо Попов — от Св. Врач (дн. гр. Сандански); 26. Иван Божинов — от с. Гайтаниново, Неврокопско; 27. Иван Дячев — от с. Старчища, Неврокопско; 28. Иван Павлов — от с. Градово, Драмско; 29. Иван Трендафилов — от с. Градево, Горноджумайс-ко; 30. Евтим Николов — от с. Пецево, Мелнишко; 31. Иван Костов — от с. Калапот, Драмско; 32. Иван Радков — от Белград; 33. Илия Арнаудов — от Неврокоп; 34. Илия Заринов — от Дупница; 35. Илия Янков — от Пазарджик: 36. Коста Балабанов; 37. Коста Стойчев — от Горна Джумая; 38. Коста Христов — от с. Скрижево, Зъхненско; 39. Михаил Георгиев — от с. Горно Броди, Серско; 40. Мицо Велев — от с. Ръсово, Кюстендилско; 41. Михаил Атанасов — от Сяр; 42. Никола Анастасов — от Свети Врач; 43. Никола Атанасов — от с. Китан (Китак?), Серско; 44. Никола Момчилов — от с. Клисура, Драмско; 45. Никола Нешов — от Панагюрище; 46. Никола Спасов — от Неврокоп; 47. Никола Стоянов — от с. Скитево, Драмско; 48. Павел Стоянов — от с. Лакос. Демирхисарско; 49. Панчо Георгиев — от Неврокоп; 50. Пеника Христов — от София; 51. Петър Златинов — от с. Горно Броди, Серско; 52. Стоян Георгиев —            от с. Савеково, Демирхисарско; 53. Стоичко Великов — от Дупница; 54. Стоян Кръстев — от с. Горно Броди, Серско; 55. Тодор Атанасов — с. Градово, Драмско; 56. Тодор Илиев — от с. Градово, Драмско; 57. Филип Трифонов — от Битоля; 58. Христо Наумов — от Охрид; 59. Щерьо Димитров — от с. Бож-дово, Мелнишко; 60. Щерю Иванов — от Пещера; 61. Яне Христов — от Дупница; 62. Янко Стефанов — от с. Скеча, Серско.

 

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., с. 47; ЦВА, ф. 22, оп. 2, а. е. 15, л. 112.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника