МАНИФЕСТ НА КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I БАТЕНБЕРГ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ВОЙНА МЕЖДУ СЪРБИЯ И БЪЛГАРИЯ – Документ

МАНИФЕСТ НА КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I БАТЕНБЕРГ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ВОЙНА МЕЖДУ СЪРБИЯ И БЪЛГАРИЯ

Пловдив, 2 ноември 1885 г.

Ний Александър I

По Божията милост и народната воля княз на България

Правителството на съседния нам сръбски народ, водимо от лични и егоистични цели и желающо да осуети святото дело — съединението на българския народ в едно цяло, — днес, без всякой законен и справедлив повод, е обявило война на нашата държава и е дало заповед по войските си да нахълтат в земята ни. С голямо прискър- бие ние чухме тая печална вест, защото никога не вярвахме, че нашите еднокръвни и едноверни братия ще дигнат ръка и ще почнат една братоубийствена война в тия трудни времена, които преминават малките държави на Балканский полуостров и така безчеловечно и безразсъдно да се отнесат към своите съседи, които, без да причиняват никому вреда, работят и се борят за едно благородно, справедливо и похвално дело.

Като оставям върху сърбите и правителството им всичката отговорност за бра- тоубийствената война между двата братски народа и за лошите последствия, които би могли да сполетят и двете държави, ние обявяваме на своя любим народ, че приехме прогласената от Сърбия война и дадохме заповед на нашите храбри и юначни войски да започнат действията си срещу сърбите и мъжки да защищават земята, честта и свободата на българския народ.

Нашето дело е свято и надяваме се, че бог ще го вземе под своята защита и ще ни даде нужната помощ, за да възтържествуваме и победим вразите си. Като сме уверени, че нашият любим народ ще се притече да ни поддържа в трудното, но свято дело (защитата на земята ни от нахлуването на неприятеля) и че всеки българин, способен да носи оръжие, ще дойде под знамената да се бие за своето отечество и свобода, призоваваме всевишнего да пази и покровителствува България и да ни помага в трудните и усилни времена, които преминава страната ни. Нека всевишний господ бог ни бъде на помощ.

Издаден в гр. Пловдив на вторий ноемврий хиляда осемстотин и осемдесет и пета година.

Александър

 

ДВ, № 109, 2 ноември 1885 г.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника