МАТЕВСКИ, Димитър Недялков

МАТЕВСКИ, Димитър Недялков (1835, Чирпан 28.X.1882, Пловдив)

Димитър Недялков Матевски

Димитър Недялков Матевски

Националреволюционер и обществен деец. От 1851 до 1854 бил учител в с. Меричлери. За да получи по добра педагогическа подготовка, учил две години в старозагорското мъжко класно училище и отново станал учител в Меричлери. Преследван от местните османски власти, през 1868 младият учител се озовал в Пловдив. Занимавал се известно време с търговия, но скоро отново се отдал на учителското поприще. Бил назначен учител във взаимното българско училище „Св. Троица” в Пловдив, което било истинско просветно и революционно средище. Бил избран за председател на пловдивския революционен комитет, основан от В. Левски през 1869. Заседанията на комитета много често се провеждали в сградата на училището. Поради лошо здравословно състояние Матевски не взел активно участие в Априлското въстание (1876). След Освобождението напуснал учителската професия и бил назначен за нотариус в Пловдив. Въпреки заболяването си не се отказал от революционната борба. Станал член на създадения на 16.VIII.1878 в Пловдив комитет „Единство” за борба против решенията на Берлинския конгрес (1878). Положил големи усилия за организиране на съпротивителното движение в Южна България.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника