МЕЧКОНЕВ, Георги Василев

МЕЧКОНЕВ, Георги Василев (20.IV.1858, Пирот 10.Х.1930, Свищов)

Георги Василев Мечконев

Георги Василев Мечконев

Военен деец, полковник (1896). Участвал в националноосвободителното движение като член на местния таен революционен комитет и съратник на Тодор Каблешков. По-късно учителствал в Пирот, а през 1877 емигрирал във Влашко. Бил опълченец в 3-та рота на 4-та дружина. Сражавал се на Шипченския проход и бил произведен унтерофицер.След Освобождението завършил Военното училище в София (първи випуск – 1879), а после военна академия в Русия (1883). В Сръбско-българската война (1885) Мечконев бил помощник на началник-щаба на Западния корпус. Участвал в избирането на Сливнишката позиция, в разузнаването и отблъскването на противника през първите дни на войната (2-4. XI). Като разположил 4-та дружина от 5-ти пех. дунавски полк на позиция на височината Врабча, той спомогнал за избягване на противниковия удар. Награден бил с орден „За храброст” – IV степен. Автор е на „Сръбско-българската война 1885. Спомени” (ръкопис ВИО — МНО).

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника