МИРКОВ, Тодор Димитров

МИРКОВ, Тодор Димитров ( 30.V.1867, Дупница 28.VIII.1935, Пловдив)

Военен деец, юрист. Завършил класно училище и постъпил във Военното училище в София. При обявяване на Сръбско-българската война (1885) като портупей юнкер взел участие в укрепяване на Сливнишката позиция. След прекратяване на военните действия останал в Перник и работил по възстановяване на окопните и други укрепителни съоръжения. За участие във войната бил произведен още на бойното поле в офицерско звание подпоручик. След това служил в пионерната дружина в Русе, където взел участие в Русенския бунт на русофилите (1887) като командир на бунтовна рота. Военнополевият съд го осъдил на смърт, но наказанието било заменено с 15 години затвор. След двегодишно престояване в затвора емигрирал в Русия. Тук завършил право и след разрешаване на офицерско-емигрантския въпрос се завърнал в България (1898).

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника