НАСЕЛЕНИЕТО НА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ПРЕБРОЯВАНЕТО НА 1 ЯНУАРИ 1885 г. – Документ

НАСЕЛЕНИЕТО НА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ПРЕБРОЯВАНЕТО НА 1 ЯНУАРИ 1885 г.

Населени места Мъже Жени Всичко изберат
I. Пловдивско окръжие
1. Околия Пловдивска 27 132 23 644 50 776 5
2. ” Конушка 20 744 19 541 40 285 4
3. ” Стремска 23 240 24 546 47 786 5
4. ” Овче-Хълмска 16 145 16 428 32 573 3
5. ” Сърнено-Горнска 16 838 17 176 34 014 3
6. ” Рупченска 9499 11 322 20 821 2
Всичко за Пловдивско окръжие 113 598 112 657 226 255 22
II. Т. Пазарджикско окръжие
1. Околия Т. Пазарджикска 24 304 23 489 47 793 5
2. ” Пещерска 15 344 15 003 30 347 3
3. ” Панагюрска 13 113 13 468 26 581 3
4. ” Ихтиманска 13 730 13 324 27 054 3
Всичко за Т. Пазарджикско окр. 66 491 65 281 131 775 14
III. Хасковско окръжие
1. Околия Хасковска 28 375 26 997 55 376 5
2. ” X. Еллеска 15 258 14 099 29 352 3
3. ” Харманлийска 18 872 18 494 37 362 4
Всичко за Хасковско окръжие 62 505 59 590 122 095 12
IV. Старо-Загорско окръжие
1. Околия Старо-Загорска 22 022 18 746 43 940 4
2. ” Казанлъшка 25 118 16 109 50 381 5
3. ” Чирпанска 21 810 15 672 44 299 4
4. ” Ново-Загорска 17 278 17 152 34 098 3
5. ” Сейменска 11034 10 401 21 723 2
Всичко за С.-Загорско окръжие 97 262 78 080 194 441 18
V. Сливенско окръжие
1. Околия Сливенска 19 354 18 746 38 100 4
2. ” Ямболска 17 092 16 109 33 201 3
3. ” Казълъ-Агачка 16 448 15 672 32 120 3
4. ” Каваклийска 17 300 17 152 34 452 3
5.” ” Котленска 58 055 10 401 18 456 2
Всичко за Сливенско окръжие 78 249 78 080 156 329 15
VI. Бургаско окръжие
1. Околия Бургаска 18 303 15 985 34 288 3
2. ” Ахиолска 11 036 10 426 21 462 2
3. ” Карнобатска 15 910 14 812 30 722 3
4. ” Айтоска 13 108 12 205 25 313 2
Всичко за Бургаско окръжие 58 357 53 428 Ш 785 10
Общо число 476 462 466 218 942 680 91

 

 

Население на Южна България според преброяване на 1 Януари 1885г.

Население на Южна България според преброяване на 1 Януари 1885г.

 

 

ДВ, № 35, 22 април 1886.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника