НАУМОВ, Димитър Михалев

НАУМОВ, Димитър Михалев (12.1.1851, Стара Загора – 24.VI.1884, Стара Загора)

Димитър Михалев Наумов

Димитър Михалев Наумов

Агроном и обществен деец. Учил в Стара Загора, в Робърт колеж в Цариград, завършил земеделие в Табор и Лайпцигския и Хайделбергския университет. Бил високообразован, владеел чешки, руски, немски, френски, английски и италиански език. Завърнал се в Стара Загора и приложил на практика агрономическите си познания, като модернизирал семейния си чифлик, който станал еталон за земеделските стопанства в областта. След Освобождението се включил в обществено- политическия живот в Южна България. В продължение на пет години бил народен представител на Старозагорската колегия в Областното събрание на Източна Румелия, член на Градския съвет и на Окръжния главен съвет, председател на Окръжния съд и адвокат. Бил един от най-активните депутати и инициатор на редица мероприятия за подобряването на земеделието и на положението на земеделските стопани в Източна Румелия. Негова била идеята за планираното изграждане на Стара Загора, както и за откриване на земеделско училище в Садово. Редактирал и издавал първия селскостопански вестник след Освобождението „Земеделец” (1883-1884). Взел участие в съединисткото движение. Бил привърженик на Народната партия.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника