НИКОПОЛСКА ЧЕТА

За нея се знае, че още преди 12 ноември 1885 г. е била във Видин, за да участва в Сръбско-българската война. Липсват сведения кой е бил предводителят й, какъв е бил численият й състав и за конкретното й участие във войната. Възможно е да са я разформировали и да е била придадена към друга чета или войсково поделение. Най-напред, на 21 септември 1885 г., тя е минала през Русе за Шумен и оттам заминала за Тракия. Изглежда в Пловдив четата била групирана с други доброволчески формации.

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., с. 69; Славянин (Русе), 7, № 20, 24 септ. 1885, с. 3.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника