ОДЕСКА БЪЛГАРСКА СТУДЕНТСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА

Тази чета събрала около 300 български студенти от различни градове на Русия, както и ученици — българи и руски студенти. Тръгнала за България на 4 ноември 1885 г. с парахода „Веста—Одеса”, за да участва в Сръбско-българ-ската война, и на следващия ден пристигнала във Варна. Оттук още на 6 ноември заминала с влак за Русе, после с кораб за Лом. От Лом потеглила пеша за София. Изпратена на фронта, четата взела участие в Сръбс со-българската война, но няма сведения за движението и проявите й.

 

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника