ОКРЪЖНА ТЕЛЕГРАМА ОТ МИНИСТЪР В. РАДОСЛАВОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД В ПЛОВДИВ ЗА СЪДЕБНА СИСТЕМА – Документ

ОКРЪЖНА ТЕЛЕГРАМА ОТ МИНИСТЪР В. РАДОСЛАВОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД В ПЛОВДИВ ЗА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

София, 23 декември 1885 г.

Съобщавам ви за сведение и ръководство, че с указ от днес под № 170 е постановено: I съдебните закони на Княжеството България да влезат в сила за Южна България от 1-ий януарий 1886 год. Но останалите висящи на 6-ий септемврий 1885 год. и постъпалите до 1-ий януарий 1886 год. в първа и втора инстанции граждански и углавни дела да се довършат по съдебните закони на бившата Източна Румелия и II влезлите във сила, във неизпълнени решения на бившите Румелийски съдилища по граждански и търговски дела до 1-ий януарий 1886 год. да се изпълнят по съдопроизводството на Княжеството. Съобщете това веднага на прокурору при веренния ви съд.

Министър: Радославов

Сборник от окръжни предписания на Министерството на правосъдието. С., 1889, с. 359-360.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника