ОКРЪЖНО ОТ МВРИ ДО ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ В СОфИЯ ЗА НАВЛИЗАНЕ НА СРЪБСКИ ВОЙСКИ В БЪЛГАРИЯ – Документ

ОКРЪЖНО ОТ МВРИ ДО ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ В СОфИЯ ЗА НАВЛИЗАНЕ НА СРЪБСКИ ВОЙСКИ В БЪЛГАРИЯ

София, 2/14 ноември 1885 г.

Господин……,

След една телеграма, изпратена тази сутрин до княжеското Военно министерство от командващия българските войски в Цариброд, имам честта да Ви съобщя, че днес на разсъмване кралските сръбски войски, състоящи се от няколко батальона пехота, от два ескадрона кавалерия и две батареи артилерия, са нахлули в българска територия през голямото шосе Пирот-Цариброд и са окупирали българското село Паскаш.

Изненадан, и то напълно основателно, от известието за това ненадейно навлизане на сръбската войска в територията на Българското Княжество, аз побързах тази сутрин в 10,30 часа да направя допитване до господин Рангабе, гръцкия дипломатически агент, занимаващ се с работите на Сърбия в България, дали е уведомен за важните събития, които стават на границата.

В резултат на тази моя постъпка господин сръбският шарже д/афер ми съобщи веднага неофициално, а на обед и официално текста на телеграмата, която му била изпратена от Негово Превъзходителство г-н Гарашанин, председател на Министерския съвет и кралски министър на външните работи на Сърбия, и която получил към четири часа сутринта, чието съдържание считам за свой дълг, Господине, да Ви съобщя:

„Командирът на първата дивизия и пограничните власти съобщават едновременно, че българските войски са нападнали днес в седем и половина часа сутринта позициите, които е заемал един батальон от първия пехотински полк на сръбската територия в околностите на Власина. Кралското правителство смята това немотивирано нападение за обявяване на война. То Ви моли, господин агент, да съобщите от негово име на г-н Цанов, министър на външните работи, че Сърбия, приемайки последиците на това нападение, се счита в положение на война с Българското Княжество, считано от събота 2/14 ноември шест часа сутринта.”

Княжеското правителство ми възложи да Ви съобщя, Господине…, че то енергично протестира срещу твърденията в тази телеграма, като открито заявява, че българските войски не са нападали позициите, окупирани от сръбските войски на сръбска територия в околностите на Власина.

Пред тежкото обвинение, насочено срещу княжеското правителство от страна на кралското сръбско правителство, правителството на Негово Височество счита, че за него е въпрос на чест да установи фактите така, както са се случили с всички обстоятелства, свързани с тях.

На 1/13 ноември, между седем и осем часа сутринта, докато един български патрул от 20 души проверяваше княжеските погранични постове между село Божица и границата, бе внезапно нападнат на българска територия от една сръбска рота пехотинци, която откри върху нашия патрул залпов огън. Като се оттеглиха зад един насип, нашите войници започнаха да отговарят на огъня. Един от нашите войници бе убит на място и двама — ранени. Сърбите изгубиха от своя страна осем души. Скоро част от сръбската рота се оттегли към пограничната линия, а останалата част застана в засада на двадесет крачки по-назад от мястото, където бе започнало нападението, оставяйки своите убити. Нашите войници се оттеглиха тогава, като взеха със себе си убития си другар и двамата ранени.

ВПБ, Т. 1, 639-640.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника