ОКРЪЖНО ОТ ЦЕНТРАЛНОТО БЮРО НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ ОТНОСНО СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ – Документ

ОКРЪЖНО ОТ ЦЕНТРАЛНОТО БЮРО НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ ОТНОСНО СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ

24 май 1885 г.

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ, Предвид на общонародния въпрос за македонските работи, който от няколко месеца насам вълнува духовете на цялото българско население отсам и отвъд Балкана, Централното бюро на Народната партия счете за своя свята длъжност да го изучи всестранно и да начертае една линия на поведение, според както диктуват стремленията и интересите на целий българский народ. За тая цел по случай на изпраща- нието депутати за празненството, което стана на 6 априлий в София, Централното бюро намери за добро да натовари и упълномощи нашите представители да се отнесат конфиденциално до българското правителство и да поискат неговото мнение по въпроса, ако предложи да се вземат некой мерки, то и двете правителства да дейст- вуват задружно и в еднакво направление, без което едно сериозно предприятие не би могло да успее.

В дългий разговор, който нашите представители имали с г-на президент министра в Княжеството, тоя последний тържествено заявил, че не само няма да благоприятствува на едно движение в Македония, повдигнато отвън, но ще вземе и най-строги мерки, за да се възпрепятствува навлизанието в тая страна на каквито и да било чети от българи или македонци, живущи в Княжеството. Такова било мнението на Негово Величество българский Княз, на останалите министри и на всички по-първи български деятели.

При такова ясно и категорично заявление от страна на българското правителство в София и при известното вече Вам настроение на правителството на нашата освободителка Русия, което се прогласи, че е против всяко движение в братската нам страна Македония, Централното бюро на Народната партия, мисля, че на нашето правителство не остана друго, освен да прегърне и да следва поведението, което българското правителство държи по въпроса за македонските работи.

Като подушили това обаче, противниците наши — казионни, които още от самото им падание от властта по най-гнусен начин и предателски не престават да експлоатират, чернят и позорят най-светите чувства на българина и които искаха да земат за знаме македонский въпрос, в отчаянието си побесняват и с прокламации и улични подстрекавания за бунт против правителството искат да смутят общий порядък и да хвърлят страната в едно безисходно положение. Правителството обаче, на което е поверено да ръководи нашата злощастна област и да пази нейните жизнени интереси, умее да се покаже на висотата на своето положение и по един енергичен начин отне всякаква възможност на възмутителите да продължават разрушителните си действия, като предаде някои от тях в ръцете на правосъдието и като реши отчислението от служби на повечето, които в своята беснотия и заслепление бяха забравили, че са служители на народа и на избраното от него правителство, което, ако не желаят да подкрепят, то поне не трябваше явно и открито да преследват. Следствието от тая енергична постъпка на нашето правителство биде твърде унизително за нашите противници, които свойствената тям подлост и подлизурство незабавно на другий ден — един след другий — отидоха да плачат и да се молят за прошка от страна на правителството и някои от тях дотолкова долу паднаха, щото подадоха прошения и заявления с най-тържествени обещания, че занапред няма да направят нищо против настоящето правителство. До такава деморализация, до такова безсрамие е достигнала вече нашата опозиция! Всичко е простено за хората, които я съставят, всяко предателско средство е свято, стига те да напакостят на своите противници, против които те не могат да оправдаят никакви легални средства за борба, понеже основата и знамето на тяхната партия е шарлатанство и позор!

Тъй като Народната партия е поставена в необходимостта да има работа с такива безчестни хора, каквито са господа казионните, то настоятелно Ви молим, господине председателю, да обърнете сериозно внимание на Вашето и подведомствените Вам бюра да бдят за всичките дела на тая опозорена клика и още в самото начало да задушават всичките опитвания на агитации и размирничество. Колкото за мерките, които трябва да земете за достижението на тая цел, ний оставаме напълно на Вашето благоразумие и благоусмотрение, тъй като те не могат да бъдат еднакви навсякъде.

Освен горното, ползуваме [се] от случая, господине председателю, да Ви препоръчаме новозапочнатий френски вестник, който се издава от Народната партия, за да защищава интересите на целий българский народ пред европейский свят и да Ви помолим да се постараете за неговото разпространение, доколкото Ви иде от ръце.

Председател: И. С. Гешов

 

Страшимиров, Д. Архив на Възраждането. Т. 2.

144-147.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника