ОРЯХОВСКА ЧЕТА

 Създадена в Оряхово между 10—15 септември 1885 г., на 18 септември Оряховската чета заминала с кораб за Лом. Оттук тя поела пеша за София. В нея влизали 99 доброволци. Предвождал я Д. Караджов. Липсват други сведения за нея.

Лит.: В е н е д и к о в, Й. Цит. съч., с. 55; Славянин (Русе), 7, № 17, 17 септ. 1885, с. 4.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника