ПАНАРЕТОВ (ПАРАШКЕВОВ)

ПАНАРЕТОВ (ПАРАШКЕВОВ), Стефан Хаджиилиев (4.X.1853, Сливен 19.X.1931, САЩ)

Стефан Панаретов

Стефан Панаретов

Учен, общественик и дипломат, действителен член на БАН. Образование получил в Робърт колеж в Цариград (1871), където работил като преподавател по български език до 1914. След Априлското въстание бил изпратен от екзарх Антим в Англия със задача да запознае европейската общественост с извършените над българското население зверства. Панаретов публикувал серия статии във в. „Таймс” под псевдонима Константинополитан за трагичното положение на българите. След подписване на Берлинския договор развил оживена дейност за разобличаване на несправедливия му характер. Във връзка със съединистката акция (1880) бил изпратен от княз Ал. I Батенберг в Лондон да провери отношението на английското правителство към Съединението на Северна и Южна България. Панаретов имал големи заслуги за възпитанието и обучението на млади българи, които учели в Робърт колеж. Той бил първият български пълномощен министър във Вашингтон (1914-1925), член на българската делегация при подписване на Ньойския мирен договор (1919) и делегат на събранието на Обществото на народите в Женева (1921). До края на живота си изнасял сказки в американските университети, научни и обществени организации за България и българския национален въпрос. Завещал на БАН значителна сума за уреждане на библиотека с читалня за студенти, работил по съставянето на англо-български и българо-английски речник. Написал спомени за участието си в съединисткото движение: „Една мисия в Лондон на 1880 г.” – „Мир” (1930).

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника