ПЪРВА КАЗАНЛЪШКА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА

Тя включвала 130 доброволци от Казанлък и Казанлъшко. Предвождал я Тотю Тончев, младши подофицер в Казанлъшката пеша дружина. Той уредил и военното обучение на доброволците и разделил четата на 4 взвода.

На 15 септември 1885 г. Казанлъшката опълченска чета се отправила за Сливен с оглед препращането й към турската граница. Преминала през селата Мъглиж, Николаево и Бинкос и на 18 септември пристигнала в Сливен. На 19 септември от същата чета и от доброволчески команди от Котел, Стара Загора, Ямбол и Нова Загора се формирала V доброволческа дружина. Наскоро обаче причислили новосъздадената дружина към III дружина на II резервен полк. В този полк казанлъчани и котленци пък формирали II рота, съставена от 280 души, с командир подпоручик Димитър Атанасов. Нямаме сведения за по-нататъшного положение и къде е била четата по време на войната със Сърбия.

Участници в четата: 1. Димитър Атанасов — от Казанлък, офицер от Българската армия, ръководител; 2. Тотю Тончев — от Казанлък. Отначало водач на четата, после фелдфебел на Казанлъшката рота; 3. Дечко Милев — от с. Шипка, Казанлъшко, ученик; 4. Иван Илиев — от с. Шипка; 5. Йосиф Върбанов — от с. Шипка; 6. Кого Кундураджията — от с. Шипка, обущар; 7. Кънчо Бъзлов — от с. Шипка; 8. Манол Шопов — от с. Габарево, Казанлъшко, ученик в Пловдивската гимназия; 9. Минко Г. Минков — от с. Габарево, учител, после свещеник в Пловдив; 10. Мино Духтев — от с. Шипка; 11. Петър Корбанов — от с. Габарево; 12. Тодор Джананов — от с. Габарево; 13. Христо Гъдев — от с. Шипка; 14. Христо Милев — от с. Шипка. После чиновник, окръжен управител и пр.; 15. Христо Пенев — от с. Шипка.

 

Лит.: Милев, Хр. Спомени от Сръбско-българската война. — Сливница, 5, № 101 — 102, 2 март 1929, 6-8.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника