ПЪРВА КЮСТЕНДИЛСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА НА СТОЯН БОГДАНЦАЛИЯТА

Организирана в Кюстендил от известния войвода Стоян Богданцалията веднага след Съединението. В четата се записали 95 доброволци. От Кюстендил тя заминала за София, където престояла 10—12 дни и получила бойно знаме. После се прехвърлила в Пловдив и там се събрала с четите на Иванчо войвода и Георги Кременлията в една обща голяма чета, фактически отряд, от 400 души. От Пловдив групираните чети на Стоян Богданцалията и на други войводи били препратени в Харманли, към турската граница, в очакване на нахлуването на турските войски в България. Но след обявяването на Сръбс-ко-българската война Кюстендилската чета на Богданцалията била прехвърлена на фронта срещу сърбите. Взела участие във военните действия, включена вече в Чипровския войскови „партизански” отряд на кап. Коста Паница.

 

Лит.: Г е н о в, Ц. Цит. съч.; К р ъ с т е в, П, Ив. С. Богдан цалие в. Цит. съч., 47—51; Кюстендил — енциклопедичен справочник. С., 1989, с. 57, 194.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника