ПЪРВА ЛОВЕШКА МАЛКА ЧЕТА

В нея били събрани 30 доброволци. Формирала се в Ловеч между 10—15 септември 1885 г. Към 20 септември четата вече пристигнала в София. Тук заедно с Ломската доброволческа чета се включили във II софийска опълченска дружина, като IV ловешка чета на дружината. В състава на същата дружина Ловешката чета взела участие в редица сражения със сръбските войски по време на сръбско-българската война от 1885 г. и в края на ноември с.г. достигнала Пирот.

 

Лит.: Вълчинов, поручик. Възпоминания от Сръбско-българската война 1885 г. С., 1892, с. 17.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника