ПЪРВА ПЛЕВЕНСКА ЧЕТА

Въпреки че носела името „Плевенска чета”, тя била формирана в Търново, на 15 и 16 септември 1885 г. В нея влезли допълнително доброволчески чети и команди от Севлиево — 70 човека, Ловеч, Троян и Плевен, с участието на доброволци от съответните околии. Четата била от 200 души и първоначално имала за ръководител някой си Сава — сърбин. Според плана тя трябвало да замине за Сливен и оттам за турската граница. Но на 7 октомври 1885 г., след 2—3 седмици престой и военно обучение в Плевен, изпълнявайки нова заповед, четата тръгнала пеша за Берковица с командир подпоручик Николов, после заменен с поручик Радко Димитриев. Движила се по маршрута: Плевен—Ловеч—-с. Микре—Ябланица—Ботевград—Враца—Берковица. В последния град пристигнала на 17 октомври 1885 г. и тук продължила военното си обучение до 28 октомври. Вдигната по тревога една нощ, след цяло денонощие поход, I плевенска чета стигнала в Белоградчик и в този район воювала със сръбските войски.

Участници в четата: 1. Поручик Радко Димитриев — военен командир на четата, после прославен български генерал. Роден в с. Градец, Котленско; 2. Сава—сърбин, временен ръководител на четата; 3. Стефан Хаджиминчев — от В. Търново, предводител на четата; 4. Иван Петров Катров — от Севлиево. Участвал и в Априлското въстание от 1876 г., в сръбско-турската война от 1876 г. и в Българското опълчение — I дружина през Освободителната война; 5. Спиридон Стоянов — от Севлиево. Участвал и в сръбско-турската война от 1876 г. и в Българското опълчение през Освободителната война; 6. Стефан Дунов Койнарски — от с. Койнаре, Белослатинско (1864—1926). Жител на Плевен; 7. Христо Хаджипетров (Русев, Марков) (1860—1927) — от В. Търново. Учител в Плевен. Участвал и в Българското опълчение — IV и X дружина, през Освободителната война.

 

Лит.: В е н е д и к о в, И. Цит. съч., с. 62; Д в о р я н о в, П. Спомени от 1885 г., с. 7; Бележити търновци…, с. 350; Сливница, 3, № 29-30, 4 февр. 1926, с. 8; НБКМ-БИА, п. д. 11-484.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника