ПЪРВА РУСЕНСКА НАРОДНА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА

Създадена е през септември 1885 г. в Русе, с командир поручик Панайот Дворянов. В четата се записали 140 доброволци, разделени на 4 взвода, в 2 получети. Участниците в четата били предимно на възраст между 20—28 години. По-голямата част от тях били занаятчии и търговци, но имало и хора с университетско образование. Четата била въоръжена и оборудвана като редовните военни части. Доброволците притежавали пушки тип „Пибоди-мар-тини”. Знамето на четата било от коприна със златен лъв в средата. Младежите четници били с червени ризи и сиви калпаци, по подобие на гарибалдийци-те в Италия.

Четата потеглила за турската граница от Русе на 6 октомври 1885 г. и през с. Тръстеник стигнала Бяла на път за Пловдив. Обаче в Бяла се получила заповед тя веднага да измени посоката на похода си и да замине за Свищов, където на 9 октомври щяла да се качи на австрийски параход и да замине за Видин. Четата наистина пристигнала във Видин на 10 октомври и се отправила за българо-сръбската граница. През с. Александрово, Видинско, на 13 октомври достигнала Белоградчик. Установила се в с. Чупрене, Белоградчишко, и в с. Дъбравка в същата околия, където останала до 1 декември 1885 г. В Белоградчишко четата от Русе взела активно участие в боевете със сръбските войски до самия край на войната.

Участници в четата: 1. Панайот Великов Дворянов (1859—1937) — от Русе, командир на четата. Служил в българската армия до чин полковник; 2. Неделчо Ненчев — получетник на I получета от четата; 3. Стойчо Кевсизов — от Дряново. Получетник на II получета от четата. По-късно прехвърлен в Сан-дровската чета; 4. Васил Теофилов — командир на I взвод; 5. Анани Казанакли — командир на II взвод; 6. Михаил Стефанов — командир на III взвод; 7. Никола Ганчев — командир на IV взвод; 8. Аверкий Данчев — знаменосец; 9. Неделчо Н. Чалъков — писар на четата; 10. Никола Д. Ковачев — фелдшер на четата; 11. Вълю Драгнев — тръбач на четата; 12. Георги Атанасов — барабанчик на четата; 13. Ангел Крушков; 14. Ангел Яков; 15. Атанас А. Георгиев; 16.Андрей Мартинович; 17. Ангел Димитров; Ктмас \таш(Ж, Кж® Иванов; 20. Атанас Христов; 21. Атанас Христов (втори); 22. Божил Георгиев; 23. Васил Д. Стойков; 24. Васил Ив. Чалъков; 25. Васил Ив. Грудов — 19-годи- шен, живеещ в Букурещ, син на револ. деец Иван Грудов; 26. Васил Тодоров; 27. Вачо Коцев; 28. Велю Вълев; 29. Георги А. Костов; 30. Гено Абаджиев; 31. Георги Иванов; 32. Георги Ив. Цуцевич; 33. Георги Любенов; 34. Георги Мил­ков; 35. Георги Н. Арнаудов; 36. Георги Петров; 37. Георги Станев; 38. Георги Статов; 39. Георги Стоев; 40. Григор Василев; 41. Дачо Коцев; 42. Дачо Нико­лов; 43. Димитър Вълканов; 44. Димитър Георгиев; 44. Димитър Иванов; 45. Димитър Кисов; 46. Димитър Николов; 47. Димитър Русенов; 48. Димитър Стоянов; 49. Димитър Фараонов; 50. Дончо Иванов; 51. Дончо Хлебаров; 52. Драган Т. Манчов — от Свищов; 53. Друми Тодоров; 54. Живко …; 55. Иван Алексов; 56. Иван Вълков; 57. Иван Добрев; 58. Илия Колчаков; 59. Иван Ка- занджиев; 60. Иван Константинов; 61. Иван Колев; 62. Иван Пенев; 63. Иван Петков; 64. Иван Попов; 65. Иван Т. Бормуков; 66. Иван Теофилович; 67. Иван Стефанов; 68. Илия Константинов; 69. Илия Петков; 70. Илия Кънчов; 71. Илия С. Киров; 72. Иван Тюфекчиев; 73. Коста Янакиев; 74. Костадин Г. Па­нов; 75. Кръстю X. Бояджиев; 76. Марин Ангелов; 77. Марин Кутинчев; 78. Марко Кръстев; 79. Митю Стоянов; 80. Михаил И. Малчев; 81. Михаил Ива­нов; 82. Манол Андреев; 83. Михаил Касабов; 84. Манол Габровски; 85. Миха­ил Костадинов; 86. Михаил К. Кулев; 87. Михаил Момчев; 88. Момелко Тео- филков; 89. Костадин Василев; 90. Наум Павлов; 91. Неделчо Табаков; 92. Не­дялко Н. Чалъков; 93. Никола Банов; 94. Никола Мошанов — от Дряново; 95. Никола Петков; 96. Никола Пуманов; 97. Никола Стоянов; 98. Никола Цвет­ков; 99. Николай Христов; 100. Павел Бачилов; 101. Панайот Тонев; 102. Пан­ко Фотев; 103. Парашкев Табаков; 104. Пантелей Бояджиев; 105. Пантелей Иванов; 106. Петко Станев; 107. Пеню Вълев; 108. Пенчо Вачев; 109. Пенчо Йосифов; 110. Петър Димитров; 111. Петър Иванов; 112. Петър Талянов; 113. Петър М. Биляров; 114. Пецо Чехлов; 115. Прокопи Николов; 116. Симо Апос­толов — после прехвърлен в Сандровската чета; 117. Сава Ив. Митков; 118. Стефан Н. Герганов; 119. Стефан Н. Горчаков; 120. Стефан Димов; 121. Сте­фан Иванов; 122. Стефан Христов; 123. Стефан Цанев; 124. Стефан Станев; 125. Стойко Георгиев; 126. Стойко Николов; 127. Стойко Георгиев (втори); 128. Стоян Иванов; 129. Танас Христов; 130. Танас Янколов; 131. Темелко Стоянов; 132. Тодор Шишков; 133. Тотю Дамянов; 134. Тодор Лалов; 135. То­дор Великов; 136. Тодор Галов; 137. Тодор Спасов; 138. Танас Христов (вто­ри); 139. Тодор Томов; 140. Трифон Ценов; 141. Филип Андреев; 142. Христо Ив. Габровски; 143. Христо Иванов; 144. Христо Димитров; 145. Христо Д. Маджунков; 146. Христо Петрович; 147. Христо Ц. Куюмджиев; 148. Цонко Мънковски; 149. Цоню Димитров; 150. Яким Проданов; 151. Янко Иларионов; 152. Янко Арабаджиев; 153. Янко Костов.

Лит.: Дворянов, П. Първа русенска народна доброволческа чета. — Сливница, 12, № 224-225, 30 дек. 1934, с. 3; № 175-176, 27 апр. 1932, с. 1; 5, № 97-98, 3 ян. 1929, с. 4; Славянин (Русе), 7, № 22, 28 сепг. 1885; ЦВА, ф. 22, оп, 3, а. е. 15, л. 1-2.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника