ПЪРВА СОФИЙСКА ОПЪЛЧЕНСКА ДРУЖИНА

Формирана в София между 10—15 септември 1885 г., дружината с най-голяма бързина била изпратена за Пловдив, с готовност за евентуално отблъскване на очаквано турско нападение след Съединението. Тя включвала 425 доброволци, разделени в 4 доброволчески чети. Какво е станало с тази дружина впоследствие, почти не е отбелязано в литературата за Сръбско-българ-ската война. Вероятно е била придадена към други войскови части. Запазен е автентичният списък на дружината, който публикуваме тук. Доброволци, участници в дружината:

Първа чета: 1. Дякон Антим Върбанов — четник (предводител) на четата; 2. Иван Янков — подчетник; 3. Тодор Пенев — подчетник; 4. Коста Димитров — взводен командир; 5. Пане Николов — взводен командир; 6. Георги Георгиев — взводен командир; 7. Август Кавуцки; 8. Ангел Иванов; 9. Антон Димитров; 10. Антон Полане; 11. Антон Попов; 12. Атанас Алексов; 13. Атанас Иванов; 14. Атанас Савов; 15. Атанас Сотиров; 16. Атанас Цветков; 17. Атанас Янков; 18. Божин Радов; 19. Васил Игнатов; 20 Васил Йосифов; 21. Величко Митров; 22. Велизар Ракич; 23. Георги Вълков; 24. Георги Димитров; 25. Георги Димитров (втори); 26. Георги Димов; 27. Георги Иванов; 28. Георги Иванов (втори); 29. Георги Каравчев; 30. Георги Минков; 31. Георги Петков; 32. Георги Милтенов; 33. Георги Петров; 34. Георги Атанасов; 35. Георги Тре-нов; 36. Григор Николов; 37. Димитър Стоянов; 38. Димитър Яковов; 39. Захарий Панов; 40. Иван Димитров; 41. Иван Костов; 42. Иван Петров; 43. Иван Тодоров; 44. Иван Хаджикесев; 45. Иван Христов; 46. Илия Караджов; 47. Илия Цицелков — от Копривщица; 48. Коста Зарич; 49. Коста Николов; 50. Коста Панчов; 51. Коста Станиславов; 52. Кръсто Бънджев; 53. Леонардо То-пеич; 54. Мано Николов; 55. Мануил Иванов; 56. Марко Първанов; 57. Марин Димитров; 58. Милан Радошов; 59. Миле Апостолов; 60. Мирчо Парюв; 61. Михаил Димитров; 62. Миленко Христов; 63. Михаил Милославлевич; 64. Младен Божинов; 65. Младен Стефанов; 66. Минко Калов; 67. Никола Димитров; 68. Никола Лавков; 69. Никола Лазаров; 70. Никола Фчиларов; 71. Петър Атанасов; 72. Панайот Георгиев; 73. Петко Великов; 74. Петър Иванов; 75. Петър Верич; 76. Петър Николов; 77. Стайко Стоянов; 78. Стефан Иванов; 79. Стойко Генчев; 80. Стоян Попов; 81. Тиосо Шаранко; 82. Тодор Антов; 83. Трайко Стоянов; 84. Трифон Иванов; 85. Тодор Николов; 86. Христо Вълчов; 87. Христо Димитров; 88. Христо Георгиев; 89. Христо Иванов; 90. Христо Киряков; 91. Христо Недялков; 92. Христо Панев; 93. Христо Петров; 94. Христо Теллийски; 95. Цанко Велков, 96. Цано Петков; 97. Цоцо Симеонов; 98. Юрдан Кацаров.

Втора чета: 99. Никола Русинов —- четник; 100. Васил Андреев — подчетник; 101. Васил Друмев — взводен командир; 102. Петър К. Арнаудов — взводен командир; 103. Христо Ефтимов — взводен командир; 104. Милош Стоянов — взводен командир; 105. Александър Иванов; 106. Антон Атанасов; 107. Антон Димитров; 108. Антон Лопатаров; 109. Анто Лазаров; 110. Асен Петров; 111. Атанас Иванов; 112. Атанас Стоицев; 113. Васил Атанасов; 114. Васил Бошнаков; 115. Васил Жабаров; 116. Васил Живков; 117. Васил Кръстев; 118. Васил Куртев; 119. Георги Ангелов; 120. Георги Василев; 121. Георги Величков; 122. Георги Димитров; 123. Георги Дойчинов; 124. Георги Илков; 125. Георги Крачунов; 126. Георги Михайлов; 127. Георги Иванов; 128. Георги Т. Буков; 129. Георги Христов; 130. Димитър Венедиков — от с. Баня, Разложко. После офицер в българската армия; 131. Димитър Иванов; 132. Димитър Иванов (втори); 133. Димитър Атанасов; 134. Димитър Константинов; 135. Димитър Михайлов; 136. Димитър Стаматов; 137. Димитър Стоянов; 138. Иван Бояджиев; 139. Захарий Георгиев; 140. Иван Г. Пачаджиев; 141. Иван Въчков; 142. Иван Дончов; 143. Иван Илиев; 144. Иван К. Боянов; 145. Иван Марков; 146. Иван Недялков; 147. Илия Будинов; 148. Илия М. Бабалов; 149. Йордан Стоянов; 150. Киро Костов; 151. Киро П. Атанасов; 152. Коста Наумов; 153. Коста Николов; 154. Костадин Радонов — от Банско; 155. Костадин Спасов; 156. Кръстю Цаков; 157. Кузман Костов; 158. Коста Горбов; 159. Костадин П. Михайлов; 160. Лукан Иванов; 161. Мавруди Тацов; 162. Методий Г. Ковачов; 163. Минчо Тодоров; 164. Наум Евров; 165. Неделко Тасов; 166. Неделчо Лул-чов; 167. Никола Алексиев; 168. Никола Баев; 169. Никола Георгиев; 170. Никола Дойчинов; 171. Никола Иванов; 172. Никола Илиев; 173. Никола П. Буков; 174. Никола Савов; 175. Никола Станоев; 176. Пейчо Киров; 177. Петруш Атанасов; 178. Петър Андонов; 179. Петър Георгиев; 180. Петър Илиев; 181. Сотир Илиев; 182. Станю Стефанов; 183. Саво Николов; 184. Стефан Минчев; 185. Стефан Н. Кьрпаров — от Панагюрище; 186. Стефан Николов; 187. Стефан Робев; 188. Стоян Иванов; 189. Стоян Нонов; 190. Стоян Петров; 191. Стоян Цветков; 192. Тасе Пешов; 193. Христо Грънчаров; 194. Христо Димитров; 195. Христо Ковачев; 196. Христо Манов; 197. Христо Сапунджиев; 198. Христо Стоянов; 199. Христо Томов; 200. Цвятко Георгиев; 201. Яко Иванов; 202. Янко Дончов.

Трета чета: 203. Стоян Байчев — четник; 204. Кирил Янков — взводен командир; 205. Атанас Хр. Воденчаров — взводен командир; 206. Васил Атанасов — взводен командир; 207. Милко Мичков — взводен командир; 208. Ангел Г. Ценюв; 209. Ангел Д. Коларов; 210. Ангел Паунов; 211. Ангел Тодоров; 212. Аврам Николов, 213. Андон Потьов; 214. Андон Тунджов; 215. Андрей Паунов; 216. Андрей Стоянов; 217. Апостол Стоянов; 218. Атанас Николов; 219. Атанас Теодоров; 220. Васил Ангелов; 221. Васил Аркадов; 222. Ганчо Лулчов; 223. Георги Костов; 224. Георги Кръстев; 225. Георги Маринов; 226. Георги Петров; 227. Георги Спасов; 228. Григор Г. Павлов; 229. Ганчо С. Илиев; 230. Ганчо Ценов; 231. Георги Илиев; 232. Георги Лазаров; 233. Георги Тодоров; 234. Д. Н. Бояджиев; 235. Давид Попов; 236. Димитър Георгиев; 237. Д. К. Груев; 238. Димитър Йосифов; 239. Димитър Колев; 240. Димитър На-нов; 241. Димитър Панов; 242. Димитър Пенчев; 243. Добри П. Икономов; 244. Димчо Балабанов; 245. Дойчин Опълченски; 246. Дончо Р. Личев; 247. Драгомир Марков; 248. Евтим Китанчев — от Ресен, Македония; 249. Иван Гаврилов; 250. Иван Георгиев; 251. Иван Димитров; 252. Иван В. Сакъзов; 253. Иван Митов; 254. Иван Петков; 255. Иван Стойчев; 256. Иван Стоянов; 257. Иван Хр. Пъздров; 258. Илия Лазаров; 259. Илия Христов; 260. Йордан Пенчев; 261. Йордан Цветков; 262. Киро Рашков; 263. Коста Лазов; 264. Коста Николов; 265. Коста Станков; 266. Костадин Груев; 267. Костадин Папукчиев; 268. Костадин Тодоров; 269. Кръсто Николов; 270. Кръстю Милчев; 271. Леонид Хр. Матев; 272. Марко Манев; 273. Миню Начев; 274. Мите Найденов; 275. Михаил Д. Тантичков; 276. Михаил Иванов; 277. Михаил Петров; 278. Нанчо Тон-ков; 279. Димитър М. Станишев — от Галичник, Дебърско. Роден в 1861 г., после работил в Министерството на благоустройството; 280. Никола Илиев; 281. Никола Кирков; 282. Никола Мутев; 283. Никола Ненов; 284. Никола Рай-чев; 285. Никола Стоянов; 286. Никола Цветков; 287. Никола Чилингиров; 288. Пеню Кафеджиев; 289. Петко К. Македонски; 290. Петър Джамбазов; 291. Петър Милев; 292. Петър Ненов; 293. Петър Панчов; 294. Петър С. Тотев; 295. Рашко Балабанов; 296. Руси П. Русенов; 297. Сава Потьов; 298. Симеон Станишев; 299. Сотир Лазаров; 300. Спас Димитриев; 301. Станчо Петров; 302. Стефан Велков; 303. Стефан Георгиев; 304. Стефан Филипов; 305. Стефан Хаджигеоргиев; 306. Стоян Михалов; 307. Стоян Иванов; 308. Панайот Георгиев; 309. Стефан Тренев; 310. Тодор Божинов; 311. Тодор Георгиев; 312. Тодор Георгиев (втори); 313. Тодор Николов; 314. Тодор Н. Табаков; 315. Тодор Филипов; 316. Тодор Христов; 317. Христо Велев; 318. Христо Иванов; 319. Христо Николов; 320. Христо Христов; 321. Цветан Лазаров; 322. Янко Петров.

Четвърта чета:323. Андон Димитров — четник; 324. Иван Райнов — подчетник; 325. Димитър Сотиров — взводен командир; 326. Георги Илиев — взводен командир; 327. Матей Макавеев — взводен командир; 328. Ангел Стефанов; 329. Ангел Цветков; 330. Андон Богданов; 331. Андон Г. Парталов; 332. Александър Писенов; 333. Атанас Даков; 334. Атанас Друмев; 335. Атанас Кирилов; 336. Атанас Христов; 337. Атанас Христов (втори); 338. Белю Начев; 339. Благой Атанасов; 340. Васил Иванов; 341. Георги Андонов; 342. Георги Илиев; 343. Георги Илиев (втори); 344. Георги Петров; 345. Георги Стаменов; 346. Георги Стоянов; 347. Георги Христов; 348. Григор Иванов; 349. Григор Соколов; 350. Димитър Величков; 351. Димитър Иванов; 352. Димитър Дъбе-нов; 353. Димитър Стойчев; 354. Димитър Трайков; 355. Димитър Янев; 356. Драгоя Топалов; 357. Георги Куршумлиев; 358. Григор Бончинков; 359. Енчо Денев; 360. Захарий Иванов; 361. Иван Андонов; 362. Иван Димитров; 363. Иван Карастоянов; 364. Иван Петров; 365. Иван П. Куршумлиев; 366. Иван Радомиров; 367. Иван Трайчев; 368. Илия Гогов; 369. Каланфир (Карамфил?) Филипов; 370. Коста Атанасов; 371. Константин Димитров; 372. Коста Христов; 373. Коци Иванов; 374. Кръсто Иванов; 375. Манол Пунев; 376. Манол Спасов; 377. Марин Чомаков; 378. Марко Атанасов; 379. Матея Георгиев; 380. Минко Кръчмаров; 381. Михаил Арнаудов; 382. Минко Мирчев; 383. Михаил Георгиев; 384. Михаил X. Гетов; 385. Младен Петров; 386. Наум Димитров; 387. Никола Велинов; 388. Никола Клисурски; 389. Никола К. Крачков; 390. Никола П. Константинов; 391. Никола Пенов; 392. Панайот Балъкчиев; 393. Панайот Юрданов; 394. Петър Георгиев; 395. Петър Константинов; 396. Рангел Иванов; 397. Руси Г. Русенов; 398. Станчо Дюлгеров; 399. Станчо Тодоров; 400. Стати Минков; 401. Стойчо Атанасов; 402. Сотир Димитров; 403. Стоян Недел-чов; 404. Стоян Панчев; 405. Стоян Христов; 406. Събчо Иличев; 407. Тасо Ангелов; 408. Тодор Ангелов; 409. Тодор Байчев; 410. Тодор И. Вълчанов; 411. Тодор Минчев; 412. Тома П. Каранджулов; 413. Христо Андонов; 414. Христо Георгиев; 415. Христо Георгиев (втори); 416. Христо Георгиев (трети); 417. Христо Костов; 418. Христо Стаматов; 419. Цаци Иванович; 420. Цено Тодоров; 421. Юрдан Георгиев; 422. Яким Спасов; 423. Яне Илиев; 424. Яни Пенев.

 

Лит.: ЦВА, ф. 22, оп. 2, а. е. 15, л. 98-103.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника