ПЪРВИ САМОКОВСКИ ОПЪЛЧЕНСКИ ОТРЯД

Състоял се от 270 доброволци и обединявал 3 доброволчески чети. Командир на отряда — подпоручик Илия Куртев, известен деец за Съединението на България. Към средата на септември 1885 г. Самоковският (наричан от самите доброволци „1-вий Самоковски опълченски”) отряд пристигнал в Пловдив, с цел да отиде на турската граница. Тук на 17—18 септември той бил включен в Бойковския партизански отряд на поручик Карауланов по границата с Турция в Родопите. По-късно Самоковският отряд бил преместен и оставен в състава на IX пловдивска опълченска дружина, а в началото на ноември 1885 г. дружината била причислена към I софийски полк. С този полк Самоковският отряд взел участие в най-голямото сражение през войната при Сливница и Гургулят на 6 и 7 ноември 1885 г. По-късно участвал и в други битки. Воювал до края на войната. Бил разформиран на 25 декември 1885 г.

Участници в отряда: 1. Подпоручик Илия Куртев — от Стара Загора, 29-годишен. Командир на отряда.

Първа доброволческа чета: 2. Георги Рибаловски — от В. Търново, 26-годишен. Командир на четата; 3. Драган Рашков — от Калофер, секретар на четата; 4. Георги Ганчев — от Калофер, 20-годишен, писар на четата; 5. Христо Търнев — от Пловдив, 35-годишен, артелчик; 6. Иван Тачев — от Карлово, 28-годишен, фелдфебел на четата; 7. Георги Мусевич — от Пазарджик, 27-го-дишен, взводен командир; 8. Ангел Ганков — от с. Сивино, Смолянско, 25-го-дишен; 9. Андрей Павлов — от Призрен, 29-годишен; 10. Андон Бюлбюлев — от Самоков, 28-годишен; 11. Андон Василчев — от Панагюрище, 24-годишен; 12. Атанас Ангелов — от Пазарджик, 30-годишен; 13. Ангел Янев — от Клисура, Пловдивско, 25-годишен; 14. Антон Илиев — от Копривщица, 20-годишен; 15. Ангел Димитров — от Стара Загора, 19-годишен; 16. Андон Христов — от Пазарджик, 36-годишен; 17. Аврам Попаврамов — от Калофер, 22-годишен; 18. Анастас Георгиев — от Асеновград, 24-годишен; 19. Атанас Попов — от Клисура, Пловдивско, 27-годишен; 20. Васил Тодоров — от Пирдоп, 25-годи-шен; 21. Васил Бързаков — от Самоков, 23-годишен; 22. Васил Христов — от Самоков, 27-годишен 23. Велчо Колев — от с. Стрелци, Пловдивско, 21-годи-шен; 24. Велко Илков — от с. Бъта Баня, Панагюрско, 38-годишен; 25. Генко Рашков — от Калофер, 25-годишен; 26. Георги Ножаров — от Пловдив, 20-годишен; 27. Грую Георгиев — от Разлог, 29-годишен; 28. Григор Иванов — от Пловдив, 20-годишен; 29. Георги Ангелов — от Пловдив, 21-годишен; 30. Георги Панайотов — от Стара Загора; 31. Георги Николов — от Пловдив, 18-го-дишен; 32. Данчо Станков — от Копривщица, 22-годишен; 33. Димитър Ангелов — от Пловдив, 23-годишен; 34. Димитър Дамянов — от Калофер, 21-годи-шен; 35. Динчо Чолаков — от Панагюрище, 24-годишен; 36. Димитър Георгиев — от Пазарджик, 36-годишен; 37. Димитър Стоянов — от Самоков, 28-го-дишен; 38. Драган Дойчев — от Клисура, Пловдивско, 23-годишен; 39. Иван Хр. Гешов — от Пловдив, 30-годишен; 40. Иван Божков — от Велес, 25-годи-шен; 41. Иван Стремски — от с. Долна Баня, Ихтиманско, 18-годишен; 42. Иван Димитров — от Карлово, 25-годишен; 43. Иван К. Дюкмеджиев — от Самоков, 25-годишен; 44. Иван Яков — от с. Баня, Разложко, 35-годишен; 45. Иван Кънев — от Сопот, 32-годишен; 46. Иван Ганчев — от Карлово, 21-годи-шен; 47. Илия Лигов — от Търговище, 21-годишен; 48. Иван П. Попов — от Карлово, 20-годишен; 49. Иван Димитров — от Пазарджик, 35-годишен; 50 Иван Мравков — от Пазарджик, 19-годишен; 51. Илия Станоев — от Пазарджик, 20-годишен; 52. Иван Марков — от Черна Гора (Югославия), 33-годишен; 53. Колю Станков — от Самоков, 20-годишен; 54. Коцо Митов — от Ихтиман, 36-годишен; 55. Митю Стоянов — от Самоков, 30-годишен; 56. Михаил Христов — от Самоков, 21-годишен; 57. Михаил Гатев — от Пловдив, 21-годишен; 58. Матей Лилов — от Калофер, 25-годишен; 59. Неделчо Събев — от Чирпан, 21-годишен; 60. Никола Стефанов — от с. Белица, Разложко, 19-годишен; 61. Нейко Иванов — от с. Мечка, Панагюрско, 25-годишен; 62. Неделчо Христов — от с. Стрелци, Пловдивско, 23-годишен; 63. Никола Сотиров — от Самоков, 20-годишен; 64. Никола Михайлов — от с. Белово, Пазарджишко, 20-годишен; 65. Никола Христов — от Самоков, 26-годишен; 66. Пенчо Стоянов — от с. Розовец, Пловдивско, 25-годишен; 67. Петър Ангелов — от с. Ветрен дол, Пазарджишко, 20-годишен; 68. Петър Кермекчиев — от Лом, 19-годишен; 69. Петър Маинов — от Пловдив, 26-годишен; 70. Петър Неделев — от Панагюрище, 26-годишен; 71. Стефан Станоев — от с. Габровица, Ихтиманско, 22-годишен; 72. Стоимен Георгиев — от с. Цалапица, Пловдивско, 18-годишен; 73. Стоян Стойчев — от с. Синитово, Пазарджишко, 22-годишен; 74. Стефан Томов — от Пловдив, 23-годишен; 75. Стоян Андреев — от Панагюрище, 25-годишен; 76. Сотир Захариев — от Самоков, 22-годишен; 77. Сава Георгиев — от Панагюрище, 25-годишен; 78. Сава Разбойников — от Свиленград, 24-го-дишен; 79. Стефан Велев — от Ст. Загора; 80. Тодор Люцканов — от Сливен, 22-годишен; 81. Тодор Цанков — от Златица, 24-годишен; 82. Тома Стоянов — от Самоков, 35-годишен; 83. Траян Ангелов — от Горна Джумая, 23-годишен; 84. Христо Кънев — от Сливен; 85. Христо Димитров — от Самоков, 26-годи-шен; 86. Христо Траков — от с. Костенец, Ихтиманско, 25-годишен; 87. Христо Стоичков — от Самоков, 26-годишен; 88. Христо Михайлов — от Чирпан, 18-годишен; 89. Цанко Бояджиев — от Клисура, Пловдивско, 20-годишен.

Втора доброволческа чета: 90. Георги Величков — от Пазарджик. Четен командир, 22-годишен; 91. Ангел Русев — от с. Батак, Пещерско, 21-годишен; 92. Андон Биби — от Самоков, 19-годишен; 93. Атанас Георгиев — от Пловдив, 20-годишен; 94. Атанас Иванов — от Самоков, 20-годишен; 95. Атанас Апостолов — от Самоков, 30-годишен; 96. Александър Сахаров — от Бесарабия, 28-годишен; 97. Ангел Русев (втори) — от с. Батак, Пещерско, 19-годи-шен; 98. Атанас Паунов — от Пловдив, 18-годишен; 99. Васил Константинов — от с. Белово, Пазарджишко, 20-годишен; 100. Васил Петров — от Самоков. 20-годишен; 101. Васил Атанасов — от Пловдив, 18-годишен; 102. Владимир В. Абаджиев — от Пловдив, 18-годишен; 103. Велю Спасов — от с. Лесичово, Пазарджишко, 19-годишен; 104. Васил М. Раевски — от Троян, 20-годишен; 105. Васил Ненчов — от Пазарджик; 106. Георги Бейков — от Пазарджик, 20-годишен; 107. Григор Попов — от Самоков; 108. Георги Балев — от Пловдив, 20-годишен; 109. Георги Стоилов — от Самоков, 19-годишен; 110. Георги Янакиев — от Самоков, 30-годишен; 111. Димитър Андреев — от В. Търново (1856—1936). Участвал и в сръбско-турската война от 1876 г. Учител; 112. Димитър Мирчев — от Калофер, 24-годишен; 113. Димитър Стерев — от Свищов, 23-годишен; 114. Димитър Сапаринов — от Панагюрище, 28-годишен; 115. Димитър Радулов — от Призрен, 27-годишен; 116. Димитър Захариев — от Самоков, 20-годишен; 117. Димитър Христов — от Кюстендил, 26-годи-шен; 118. Димитър Спасов — от В. Търново, 21-годишен; 119. Димитър Манолов — от с. Кърклисе (?), 18-годишен; 120. Димитър Павлов — от Калофер, 18-годишен; 121. Димитър Хаджигеоргиев — от Панагюрище; 122. Димитър Костов — от Пазарджик; 123. Димитър Стоянов — от Панагюрище, 38-годишен; 124. Димитър Тренков — от Самоков; 125. Еню Петков — от Карлово, 22-го-дишен; 126. Енчо Шейтанов — от Ловеч, 23-годишен; 127. Захарий Николов — от Самоков; 128. Златю Минчев — от с. Поповица, Пловдивско, 30-годишен; 129. Иван Михайлов — от Банско; 130. Иван Власов — от с. Батак, Пещерско; 131. Иван Андреев — от Пловдив, 26-годишен; 132. Иван Андонов — от Пловдив, 24-годишен; 133. Иван Мирков — от Черна гора (Югославия), 26-годи-шен; 134. Иван Попзахариев — от Самоков; 135. Илия Дашов — от Свищов, 23-годишен; 136. Константин Георгиев — от Самоков, 24-годишен; 137. Константин Савов — от Разлог, 23-годишен; 138. Малин Атанасов — от Кюстендил, 26-годишен; 139. Лефтер Статев — от Измир, Мала Азия, 26-годишен; 140. Марко Теодоров —от с. Хлябово, Ямболско, 18-годишен; 141. Милан Григоров — от Смедерево, Сърбия; 142. Михаил Георгиев — от Самоков, 25-годи-шен; 143. Миню Фратев — от Сопот, 18-годишен; 144. Михаил Илиев — от Пазарджик, 27-годишен; 145. Найден Ганчев — от Копривщица, 34-годишен; 146. Найден Иванов — от Копривщица, 19-годишен; 147. Нено Радев — от с. Петрич, Пирдопско, 18-годишен; 148. Нено Радков — от с. Петрич, Пирдопс-ко, 18-годишен; 149. Никола Илиев — от Самоков, 20-годишен; 150 Никола Костов — от Самоков; 151. Никола Минчев — от Сопот; 152. Никола Муравьов — от Русия. Фелдфебел на четата; 153. Панчо Стойков — от с. Долна баня, Ихтиманско; 154. Петко Иванчев — от с. Динката, Пазарджишко, 20-годишен; 155. Петър Радуев — от Черна гора (Югославия), 27-годишен; 156. Пею Славов — от Ст. Загора, 20-годишен; 157. Стефан Кацаров — от Пазарджик; 158. Стоян Костов — от с. Вакарел, Ихтиманско, 20-годишен; 159. Стоян Станков — от Самоков, 24-годишен; 160. Стоян Тодоров — от Самоков, 33-годишен; 161. Тодор Злаганов — от с. Ветрен дол, Пазарджишко, 19-годишен; 162. Тодор Зисов — от с. Влахи, Санданско; 163. Тодор Томанов — от Сопот, 27-годи-шен; 164. Тодор Янакиев — от Самоков, 19-годишен; 165. Филип Димитров — от с. Мечка, Панагюрско; 166. Стефан Георгиев — от Асеновград, 20-годишен; 167. Христо Димитров — от Самоков; 168. Христо Димитров (втори) — от Самоков, 19-годишен; 169. Христо Комаров — от Самоков, 36-годишен; 170. Христо Тодоров — от с. Арбанаси, Великотърновско; 171. Юрдан Попхристов Кършовски — от Елена, 40-годишен; 172. Юрдан Ненов — от Шумен, 25-годи-шен; 173. Янко Икономов — от Свищов, 26-годишен; 174. Янко С. Янкулов — от Калофер.

Трета доброволческа чета: 175. Георги Захариев — четник на четата, 25-годишен; 176. Атанас Найденов — от Калофер, 28-годишен; 177. Атанас Георгиев — от Самоков, 50-годишен; 178. Андон Стефанов — от Пазарджик, 18-годишен; 179. Арсен Георгиев — от Кочани, 42-годишен; 180. Атанас Иванов — от с. Ветрен дол, Пазарджишко, 18-годишен; 181. Благой Анастасов — от Неврокоп, 23-годишен; 182. Васил Христов — от Самоков, 23-годишен; 183. Георги Ангелов — от Самоков, 18-годишен; 184. Георги Ангелов — от с. Ветрен дол, Пазарджишко, 18-годишен; 185. Георги Вучанов — от с. Сбор, Пазарджишко, 20-годишен; 186. Георги Райчов — от Самоков, 30-годишен; 187. Григор Атанасов — от Одрин, 25-годишен; 188. Георги Димитров — от Самоков, 19-годишен; 189. Димитър Георгиев — от Самоков, 35-годишен; 190. Димитър Георгиев — от с. Бугово (?), 23-годишен; 191. Димитър Георгиев — от София, 22-годишен; 192. Димитър Енчев — от с. Узун кюприя, Лозенградско, 25-годи-шен; 193. Георги Христов — от Пазарджик, 29-годишен; 194. Димитър Сахат-чиев — от Самоков, 21-годишен; 195. Димитър Станев — от Самоков, 29-годи-шен; 196. Димитър Козарев — от Самоков, 19-годишен; 197. Димитър Панев — от Самоков, 41-годишен; 198. Димитър Стоянов — от Македония, 30-годи-шен; 199. Димитър Чуклев — от Панагюрище, 22-годишен; 200. Димо Ганчев — от с. Дебър, Първомайско, 28-годишен; 201. Димо Кацаря — от Самоков, 45-годишен; 202. Зафир Георгиев — от Самоков, 40-годишен; 203. Зафир Ко-ламов — от Самоков, 40-годишен; 204. Захарий Чакъров — от Самоков, 28-го-дишен; 205. Иван Блъсков — от Калофер, 27-годишен; 206. Иван Бошков — от Чирпан, 19-годишен; 207. Иван Костадинов — от Пловдив, 19-годишен; 208. Иван Лазаров — от Самоков, 55-годишен; 209. Иван Петров — от Самоков, 25-годишен; 210. Иван Стоянов — от с. Паталеница, Пазарджишко, 30-годишен; 211. Иван Разбойников — от Пазарджик, 19-годишен; 212. Иван Тачев — от Ст. Загора, 19-годишен; 213. Иван Димитров — от Пазарджик, 23-годишен; 214. Илия Генчев — от Панагюрище, 20-годишен; 215. Иван Величков — от с. Черешак, Хасковско; 216. Иван Костадинов — от Пазарджик, 25-годишен; 217. … Караиванов — от Самоков, 28-годишен; 218. Коста Атанасов — от Пловдив, 19-годишен; 219. Костадин Лазаров — от Пазарджик, 20-годишен; 220. Костадин Лозанов — от Пазарджик, 20-годишен; 221. Маню Тодоров — от с. Розо-вец, Пловдивско, 20-годишен; 222. Михаил Кожухаров — от Пазарджик, 18-годишен; 223. Михаил Стоянов — от Самоков, 25-годишен; 224. Михаил Хадж-иниколов — от Самоков, 21-годишен; 225. Неделчо Стойнов — от с. Мраченик, 19-годишен; 226. Ненко Нейков — от с. Мечка, Панагюрско, 20-шдишен; 227. Никола Данев — от с. Варвара, Пазарджишко, 26-годишен; 228. Никола Димитров — от Пазарджик, 30-годишен; 229. Никола Здравков — от Прилеп, 31-годишен; унтерофицер в четата; 230. Никола Паисов — от Самоков, 35-годишен; 231. Никола Петков — от Калофер, 19-годишен; 232. Никола Янов — от Пловдив, 22-годишен; 233. Павли Чонов — от Карлово, 18-годи-шен; 234. Петко Ралев — от Ст. Загора, 18-годишен; 235. Петър Димитров — от с. Поповица, Пловдивско, 23-годишен; 236. Петър Иванов — от Пловдив, 26-годишен; 237. Петър Христов — от Самоков, 19-годишен; 238. Радул Кам-болов — от Варшава, Полша, 22-годишен; 239. Сава Попов — от Речка, Черна гора (Югославия), унтерофицер; 240. Слави Малинов — от с. Розовец, Пловдивско, 20-годишен; 241. Спас Захариев — от Самоков, 35-годишен; 242. Стефан Минчев — от Панагюрище, 20-годишен; 243. Стефан Неделчев — от Карлово, 20-годишен; 244. Стефан Петров — от Калофер, 34-годишен; 245. Стоян Спасов — от с. Поибрене, Панагюрско, 30-годишен; 246. Тодор Анчев — от Карлово, 20-годишен; 247. Таню Николов — от с. Варвара, Пазарджишко, 18-годишен; 248. Тодор Николов — от с. Паталеница, Пазарджишко, 21-годишен; 249. Тодор Стоянов — от Долна Македония; 250. Христо Димитров — от Самоков, 17-годишен; 251. Христо Иванов — от Самоков, 19-годишен; 252. Христо Тончев — от Самоков, 19-годишен; 253. Христо Филипов — от Карлово, 18-годишен; 254. Христо Стоянов — унтерофицер, командир на взвод; 255. Юрдан Бръчков — от Свищов, 19-годишен; 256. Янко Господинов — от с. Ка-менец, Хасковско (дн. квартал на Димитровград), 27-годишен.

 

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., с. 43, 48, 55; ЦВА, ф. 22, оп. 2, а. е. 15, л. 68, 98.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника