ПИСМО ОТ СЕКРЕТАРЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ АТ. ШОПОВ ДО К. СТОИЛОВ ЗА БЪЛГАРО-РУСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ – Документ

ПИСМО ОТ СЕКРЕТАРЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ АТ. ШОПОВ ДО К. СТОИЛОВ ЗА БЪЛГАРО-РУСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Цариград, 18 януари 1886 г.

Справедливо казвате, г-н Стоилов, че Русия има известни права над България, права, които сами европейските държави й признават: пред Европа Русия има изключителни права над България. Това не трябва да забравями, защото иначе Отечеството е в опасност. Ний ще исками да оставим Русия, но тя не ще да ни остави. Русия иска да има влияния в България, защото, ако го няма тя, ще го има Австрия или Англия. Русия искаше да си създаде предвид на свои, а в същото време и славянски някои интереси приятелски държави на Балканския полуостров. Създаването на тая държава тя изкупи с кръв и милиони, за които европейските държави не е да не държат сметка. Англия, най-откровената противница на Русия днес, припознава, че е в интереси на България по-скорошното спогаждание на княза е Русия. Английският посол в Цариград каза на Негово Блаженство още преди два месеца, че първото нещо, което трябва да направят българите, е да спечелят изново симпатиите на Русия и на Императора, защото иначе работата се вижда без изход. Той прибави между туй, че би направил голяма услуга на България, оня, който би влял между княза и императора и би посредничествувал да ги сприятели. Самите англичани признават, че настоящата английска политика е нещо случайно, временно, че Англия не може постоянно да защищава интересите на България, защото българите не се намерват в Египет…

…За да стане някакво споразумение с Русия, трябва да се даде инициатива, трябва да излезе някой, да се яви известна партия, която чрез своя водител да направи известни постъпки. Не трябва да се желае споразумение само в кабинета, в топлата стая, трябва да стане нещо. Щом се даде началото, щом се приготви известна програма за действие, Негово Блаженство оттука може да направи много, да помогне много: може да говори не само тука, в Цариград, а може да пише комуто трябва и в Русия, защото на него като началник на Българската черква, лежи голяма отговорност. Неговото мнение се даже и иска от някои, но той се въздържа да го даде, додето се не направи от консерваторите една програма за действие по споразумението с Русия…

 

 

Съединението 1885, с. 579-580.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника