ПИСМО ОТ СТ. ПАНАРЕТОВ ДО Д. ЦАНКОВ ЗА МИСИЯТА В ЛОНДОН – Документ

ПИСМО ОТ СТ. ПАНАРЕТОВ ДО Д. ЦАНКОВ ЗА МИСИЯТА В ЛОНДОН

 Роберт колеж, 6 октомври 1880 г.

 …Времето, когато аз пристигнах в Лондон, беше съвсем неблагоприятно, за да са агитира въпросът за съединението, понеже тъкмо тогава беше се събрала Берлинската конференция за решението на гръцкия въпрос и са беше почнало съизждание- то на настоящия Европейски концерт. Разбира се, че Англия сама не можеше да даде някои положителни обещания или да земе под сериозно внимание нашите желания, когато секий знае, че има други сили, които са съвсем противни на съединението и че такова едно поведение от страна на Англия би дало повод на едно разцепвание на Европейските сили — нещо, [което] никой английски министр в днешното време не желае да види. Няма нужда, мисля, да Ви разправям твърде надълго, че Австрия е силата, която е най-много противна на нашето съединение, и аз не ще бъда никак зачуден, ако в случай на едно движение от наша страна, Австрия би ся намесила с военна сила да възпре нашите стремления. Тъй например има мнозина хора в Англия, които мислят, че ако Източна Румелия или Княжеството направят някое опитвание за съединение, Австрия може да отиде дотам, щото да завземе било Княжеството, било Източна Румелия с войска, или пак да отиде чак до Солун. Колкото за последнето, иска ми се да вярвам, че Англия ще да са съпротиви на такова едно разширение на австрийското владичество; но колкото за първите две, макар и да ми са виждат невероятни, не ми са виждат обаче за съвсем невъзможни. Разбира се, такова едно движение от страна на Австрия ще да бъде повод, щото и някои други сили да са намесят, и това тяхно намисание може да произведе всеобща европейска война, но дали ний ще да можем да спечелим нещо от една подобна война, аз са съмнявам…

Външната политика на България.

Т. 1. С., 1978, 167-168.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника