ПЛОВДИВСКА ВОЛЕНТИРСКА ЧЕТА

Организирана в Пловдив по инициатива на Иван Хр. Гешов и Каназирс-ки. На 20 ноември 1885 г., в разгара на Сръбско-българската война, четата била прехвърлена в София, за да бъде изпратена на фронта. В нея участвали 200 доброволци. Липсват сведения за бойния й път и проявите й през войната.

 Участници в четата: 1. А. Кацаров; 2. Апостол Костадинов; 3. Апостол Ставрев; 4. Атанас Веселинов; 5. Атанас Несторов; 6. Бою Денев; 7. Ганчо Пенев; 8. Георги Василев; 9. Георги Динков; 10. Георги Колев; 11. Георги Кунчев; 12. Георги Мартинов; 13. Горан Бетовски; 14. Димитър Атанасов; 15. Димитър Атанасов (втори); 16. Димитър Илиев; 17. Димитър Костадинов; 18. Димитър Николов; 19. Димитър Ив. Михайлов; 20. Димитър Петров; 21. Димитър Поргов; 22. Димитър Тодоров; 23. Димитър Стоянов; 24. Димитър Тодоров (втори); 25. Димчо Богданов; 26. Добри Трендафилов; 27. Иван Бучков; 28. Иван Манчев; 29. Иван Н. Учков; 30. Иван Тодоров; 31. Иван Христов; 32. Илия Атанасов; 33. Киро Брайнов; 34, Коста Георгиев; 35. Коста Гергев; 36. Костадин С. Чаушов; 37. Кою Стоянов; 38. М. Калайджиев; 39. Никола Ангелов; 40. Неделчо Минчов; 41. Н. Банкоров; 42. Найден Георгиев; 43. Никола Долапчиев; 44. Н. Иванов; 45. Никола Иванов; 46. Никола Костадинов; 47. Никола Петров; 48. Никола Петров (втори); 49. Н. С. Вълканов; 50. Никола Трендафилов; 51. Нуню Паунов; 52. Нуню Станчев; 53. П. К. Каназиров; 54. П. П. Кантемиров; 55. Петър Т. Георгиев; 56. Петър Цочов; 57. Павун Мичлюв; 58. Петко Енчев; 59. Петко Иванов; 60. Петко П. Свещаров; 61. П. К. Владинов; 62. Петър Вълков; 63. Петър Иванов; 64. Русин Митров; 65. Сава Стоянов; 66. С. Христов; 67. Стоян Георгиев; 68. Стоян Недев; 69. Стоян Попгеоргиев; 70. Т. Г. Зидаров; 71. Таню Тодоров; 72. Тодор Димитров; 73. Тодор Димитров (втори); 74. Т. П. Овчаров; 75. Тодор Сандев; 76. Трайко Георгиев; 77. Тодор Трифонов; 78. Филип Иванов; 79. Филип Петров; 80. Христо Димитров; 81. Христо Константинов; 82. Христо Костадинов; 83. Христо Панев; 84. Христо П. Григоров; 85. Христо Стефанов; 86. Христо Л. Тошанов; 87. Христо Петров; 88. Цаню Петров; 89. Цонко Танчев; 90. Янко Георгиев; 91. Я. Цочев.

Лит.: ЦВА, ф. 22, оп. 3, а. е. 67, л. 104-105.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника