ПЛОВДИВСКА ВОЛЕНТИРСКА СОТНЯ

Събрана на 12—13 септември 1885 г., след Съединението. Наричана и „Пловдивски волентирски ескадрон”. Включвала 100 доброволци конници. Отначало била изпратена на турската граница, но след обявяването на Сръб-ско-българската война заминала на фронта със Сърбия. Няма сведения за това къде после е била причислена и къде точно е действала през войната.

Лит.: Г е н о в, Ц. Цит. съч.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника