ПОПОВ, Величко Алексиев

ПОПОВ, Величко Алексиев (1848, Русе – 1927, Стара Загора)

Адвокат и обществен деец. Преди Освобождението учителствал заедно с Хр. Ботев в Галац, а по-късно – в Гюргево. Взел участие в национално- революционните борби като доброволец във Втората българска легия (1867). След Освобождението се преселил в Хасково и тук се включил в съединисткото движение. Бил член на тайния революционен комитет за съединение в града. Като хасковски делегат присъствал на заседанието на БТЦРК на 3.VIII.1885 в с. Дермендере (дн. с. Първенец, Пловдивски окръг), където било съобщено решението за вдигане на въстание. По-късно работил като председател на Русенския апелативен съд.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника