ПОВЕРИТЕЛНА ИНСТРУКЦИЯ № 83 ОТ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА АВСТРО-УНГАРИЯ КАЛНОКИ ДО АВСТРО-УНГАРСКИЯ ПОСЛАНИК В ПЕТЕРБУРГ ВОЛКЕЙНЩАЙН ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА СЪРБИЯ СЛЕД СЪЕДИНЕНИЕТО – Документ

ПОВЕРИТЕЛНА ИНСТРУКЦИЯ № 83 ОТ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА АВСТРО-УНГАРИЯ КАЛНОКИ ДО АВСТРО-УНГАРСКИЯ ПОСЛАНИК В ПЕТЕРБУРГ ВОЛКЕНЩАЙН ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА СЪРБИЯ СЛЕД СЪЕДИНЕНИЕТО

Виена, 18 октомври 1885 г.

Моля Ваше Благородие да отидете при Негово Превъзходителство фон Гирс и да разговаряте поверително с него за създалите се поради въоръжаването на Сърбия трудности.

Опасността от положението в Сърбия се крие в разширилата се мобилизация на армията. Само с невероятното вълнение, в което сърбите са изпаднали в резултат на първите съобщения за събитията в България, може да се обясни това, че Министерският съвет в едно кратко заседание под звуците на народното ликуване е решил направо исканата мобилизация на цялата армия и веднага е издал заповедта, която после вече не е могла да бъде спряна. Сега става дума да се има предвид това обстоятелство.

От указанията на Хенгелмюлер Вие знаете нашето становище относно желанията на Сърбия за уголемяване, което последната предявява не съвсем недоволна от това, което става сега. Една недоволна и плетяща интриги Сърбия би представлявала непрекъсната заплаха не само за нас, но и за спокойното състояние на Балканите. Следователно това също трябва да се има предвид официално и от нас заедно. Не става дума само за крал Милан, а за спокойствие и ред в Сърбия. Крал Милан заявява, че ще бъде удовлетворен веднага, щом като силите му дадат определена гаранция, че статукво анте ще бъде възстановено. Можем ли ние да му дадем тази гаранция? Аз не вярвам въпреки нашата принципна позиция на тази основа. И така нахлуването от страна на Сърбия, разбира се, без проливане на кръв не може да бъде спряно. Във всеки случай конфликтът и въоръжените стълкновения трябва да бъдат предотвратени — ние знаем това така, както и Русия.

Как обаче Сърбия трябва да бъде успокоена и да излезе от трудното положение, в което е попаднала, ако не й бъдат предоставени в случай на съществени отстъпки спрямо обединителните стремежи на България някакви гранични територии, не е ясно; точно поради това аз би трябвало да обсъдя този въпрос, който повдигнах и пред княз Лобанов, съвсем открито с Гирс. Би трябвало, изхождайки от собствените си интереси и за да си подсигурим спокойствие на границите, да се застъпим за най- приемливото задоволяване на Сърбия.

Повторете пред г-н фон Гирс нашето твърдо желание да решим в единство неочакваните трудности и нашето задоволство от намерената обща основа. Убедени сме, че руският кабинет, така както ние протягаме ръка на България, от своя страна също е упълномощен за възможно най-доброто разрешение на трудностите между България и Сърбия.

 

 

Съединението на Северна и Южна България и сръбско…, 218-219.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника