ПРОКЛАМАЦИЯ ОТ ТАЙНИЯ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ВРЕМЕННО ПРАВИТЕЛСТВО – Документ

ПРОКЛАМАЦИЯ ОТ ТАЙНИЯ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ВРЕМЕННО ПРАВИТЕЛСТВО

Пловдив, 6 септември 1885 г.

Препис от следующата прокламация да публикувате на народа. Прокламация: Съобщава се на населението на областта, че от днес 6 септемврий 1885 година, ще управлява временно правителство, състояще от следующите лица: председател — д-р Странски, подпредседател — д-р Чомаков, членове — майор Николаев, майор Филов, майор Муткуров, майор Райчо Я. Груев, К. Пеев, д-р Г. Янкулов, 3. Стоянов. Д. Юруков, Г. Дойчев, В. Самоковец, Г. Бенев.

От Тайний комитет

Съединението 1885, с. 312.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника