ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ С РЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО СЪЕДИНЕНИЕ – Документ

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ С РЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО СЪЕДИНЕНИЕ

София, 17 април 1880 г.

Подписаните К. Стоилов, Г. Живков, С. Стамболов, д-р Моллов и П. Станчев, пълномощници на народните подписани представители в Българското княжество, и Д. Наумов и К. Величков, пълномощници на народното представителство в Южна България, събрани в г. София, за да положим основите на едно взаимно и съгласно действие по народната ни политика — съединение на разделена България, — след дълги и всестранни разисквания дойдохме до следугощите решения:

  1. Да се основе в Южна България един централен таен комитет, който наедно със своите клонове да действува като народно правителство в тая страна.

Тоя комитет ще има за главна грижа организуванието и управлението на народните сили в Южна България.

  1. Тоя комитет да има прями сношения с правителството на Българското княжество, което води народната политика, за да го държи в течение на работите в Южна България и за да се споразумява с него върху всичките предмети, касающи се до въпроса на народната ни политика, така щото тия две части на разделена България да бъдат готови за всяка случайност и непредвидени обстоятелства.

Начинът, по който ще стават тия сношения, ще се определи от правителството и народното представителство на Княжеството.

  1. Ако бюджетът на Княжеството не позволява увеличението на войската, то във всеки случай тя трябва да остане засега поне в настоящата си численост, така щото в даден случай да послужи за ядро на едно значително народно опълчение.
  2. Да се организира в Княжеството със закон, гласуван още в настоящата сесия на Народното събрание, народна гвардия.
  3. На правителството на Княжеството да се отстъпи един кредит, не по-малък от предвидений в ст[атия] 126 от Конституцията, който да се употреблява за нужди по делото на съединението.
  4. За всяко важно действие и предприятие да се изисква предварително споразумение и съгласие на двете страни.

Направен в гр. София на 17 априлий 1880 г.

Д. Моллов                                                                  Г. Живков

К Стоилов                                                                  Л. Наумов

С. Стамболов                                                             К. Величков

П. Станчев

С горните решения на комисията съгласни представители на Народното събрание: протойерей Теодор С. Митов, Д. Брадев, С. Илиев, свещ. Т. К. Драганов, Н. Донев, Н. Сук- наров, К Раев, Хр. С. Грънчаров, Хр. Самсаров, Ст. И. Попов, Б. Т. Золотов, Т. Манолов, Хр. Баларев, Г. Наумов, Н. Танев, Хр. Симидов [Подписали всички саморъчно].

 

 

Страшимиров, Д. Архив на Възраждането. Т. 2.

С„ 1909, 3-4.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника