РАДОМИРСКА КОННА ЧЕТА

Образувана по инициатива на радомирския народен представител Ненко Хранов. Той станал и предводител на четата. Първоначално в нея били записани 30 доброволци конници, но после те достигнали 100. Най-напред Радомирската конна чета била придадена към Радомирската опълченска дружина, но после била изпратена на фронта заедно с Кюстендилската чета на Ильо Марков и Димитър Попгеоргиев Беровски. По време на сръбско-българската война от 1885 г. четата воювала като съставна част от Радомирския войскови отряд от Българската армия срещу сръбската Моравска дивизия.

 

Лит.: Беровски, Д. Цит. съч., с. 26; В е н е д и к о в, И. Цит. съч., с. 63, 164.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника