РАПОРТ ОТ КОМАНДИРА НА 1-ВИ ПЕХОТЕН СОФИЙСКИ ПОЛК ДО НАЧАЛНИКА НА ЩАБА НА АРМИЯТА ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА ПОЛКА – Документ

РАПОРТ ОТ КОМАНДИРА НА 1-ВИ ПЕХОТЕН СОФИЙСКИ ПОЛК ДО НАЧАЛНИКА НА ЩАБА НА АРМИЯТА ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА ПОЛКА

Пирот, 21 ноември 1885 г.

2-ра и 3-та рота от командуемата ми дружина от 1-вий пеший Софийски на Негово височество полк под моята команда на 7-мий ноемврий текущата година в 10 1/2 часа пред обяд съгласно приказанието на командующий отряда капитана [Христо Георгиев] Попова минаха през селото Гълъбовци и заеха позицията — върха, който лежи на югозапад от селото Гълъбовци и ги развърнах в боевой порядък тъй: 2-ра рота под началството на ротния й командир поручика [Иван Пачев] Пачева вправо и 3-та рота под началството на ротния й командир поручика [Александър Стефанов] Стоянов вляво на заетата ми пред Гълъбовци вершина, а в общ резерв една полурота от 13-та рота под командата на поручик [Стефан Георгиев] Поповича. После заемането [на] казаната горе височина почнах настъплението с прибежки под силния ору- жейний и артилерийский неприятелски огън. След това, като се приближихме до неприятеля [на] около 1000 шага, тръгнахме напред с гръмогласно „ура” и принудихме неприятеля да остави Гургулятската позиция и да отстъпи в най-голям и пълен безпорядък, когато преследвахме с най-ожесточен оружейний огън, доколкото бе възможно.

В тоз час вторият взвод от 2-ра рота вправо и 2-ри взвод от 3-та рота вляво от завладяната ни под Гургулята позиция се впущат в самото село Гургулята, очистват го от неприятеля и пленяват около 60 человека редовий, между които и един офицер, а именно поручик Димитрий Евдович. В това време около по 2 отделения от 2-ра и 3-та рота почнаха да обстрелват във фланг противника, който се намерваше против левия фланг на нашата позиция. И тъй около 4 часа после обяд неприятелската позиция се намерваше напълно в наши ръце. В това време свежи неприятелски сили с артилерия, които заемаха противоположната вершина от селото Гургулят, откриха силен огън против нас и почнаха да настъпват.

В този момент пристигва горнята батарея на поручик [Николай Савов] Бакър- джиева, открива огън против неприятелската батарея, който се продължаваше почти до тъмнина. След малко от пристигванието на горнята батарея на поручика Бакър- джиева дойде и ротата на подпоручика [Васил Хитров] Хитрова, комуто й приказах да постави аванпостна цеп вляво от занятата ни позиция и при горнята батарея. В това време престана вече боят и от наша страна, и от страна на сърбите.

Към 6 часа вечерта пристигна вправо от 2-рата ми рота по дефилето и ротата на капитана [Христо Пенев] Арнаудова, а отляво на 3-та рота — ротата на поручика [Иван Тодоров] Балимезова. В този бой паднаха убити от 2-ра рота, а от 3-та рота 3 редовие: ранени от 2-ра рота 11, а от 3-та рота 6 человека: всичко убити 5 рядови и ранени 17 рядовие.

При това считам за приятен дълг да донеса, че в тоя бой както командующият 2-ра рота, така също и командующият 3-та рота подпоручиците Пенчев и Стоянов не само служиха да ръководят ротите си по време [на] боя, но и храбро, и безстрашно вървяха напред [пред] ротите си.

Командующий 1-ва дружина

капитанп Георги Илиев Петков

СБВ, с. 225-226.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника