РАЗГРАДСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА

Събрана на 15 септември 1885 г. в Разград с цел да замине за турската граница в Южна България. Четата наброявала 54 доброволци с предводител Алексей В. Шулговский от Русия, учител в Разград. Преди тръгването си четата нараснала на близо 120 души.

Без всякакво забавяне заминала за Тракия — през Търново за Ямбол, но после я насочили към Пловдив. В Пловдив включили Разградската чета в IX опълченска доброволческа дружина с командир кап. Дечко Караджов. Вече в състава на дружината четата заминала от Пловдив през София за фронта, за да участва в Сръбско-българската война. На 6 и 7 ноември тя се била в жестоките сражения при Сливница и Гургулят, а сетне участвала и в други битки. Разформирована на 24 декември 1885 г.

Участници в четата: 1. Алексей В. Шулговский (1862—1926) — от Русия. Учител в Разград. Предводител на четата; 2. Аврам Нефтали; 3. Адил Хаса-нов; 4. Ангел Иванов; 5. Ахмед Мехмедов; 6. Александър Михайлов; 7. Апостол Василев; 8. Б. Ботев; 9. Васил Димов; 10. Васил Радев; 11. Васил Стойков; 12. Васил Хаджицветанов; 13. Видю Пенчев; 14. Владимир П. Кръстев; 15. Генчо Николов; 16. Георги Балтов; 17. Георги Иванов; 18. Георги Иванов (втори); 19. Георги П. Савов; 20. Георги Петров; 21. Георги Стоянов; 22. Георги Христов; 23. Господин Манев; 24. … Гълъбов; 25. Д. Ламбринов; 26. Димитър Атанасов; 27. Димитър Георгиев — от Русе; 28. Димитър Иванов; 29. Димитър Т. Козаров; 30. Димитър Тодоров; 31. Димитър Петков; 32. Димитър Христов; 33. Димо Михайлов; 34. Желю Какарджи; 35. Зоица Болиценскова — медицинска сестра; 36. Иван Генчев — от с. Пороище, Разградско. После преминал в Сандровската чета; 37. Иван Димитров; 38. Иван Захариев; 39. Иван Иванов; 40. Иван Илиев; 41. Иван Кайряков — от Варна; 42. Иван Кръстев; 43. Иван Матев; 44. Иван Минчев; 45. Иван Митев; 46. Иван Александров; 47. Иван Недков; 48^Иван Попов; 49. Иван Стоянов; 50. Иван Тодоров; 51. Илия Леф-теров; 52. Йосиф Андролесков; 53. К. М. Кожухаров; 54. Каранфил Стоянов; 55. Коста Александров; 56. Коста Р. Буранлиев; 57. Коста Стоянов; 58. Кръстю Иванов; 59. Максим Шаров; 60. Манол Николов; 61. М. Иванов; 62. Мари-ян Апостолов; 63. Матей Христов — от Сопот; 64. Милош Нешов; 65. Миню Кънев; 66. Н. Белчев; 67. Недю Иванов; 68. Никола Г. Узунов; 69. Никола Аврамов; 70. Никола Стоянов; 71. П. Митков; 72. П. Гюдженов: 73. Панайот Атанасов; 74. Панайот Доцев; 75. Пенчо Христов; 76. Петър Иванов; 77. Петър Манолов; 78. Петър Неделчев — от Калофер; 79. Петър Николов; 80. Рада Маркова — медицинска сестра; 81. Ради Кузманов; 82. Ранко Ковачев; 83. Ра-сим Ахмедов; 84. Симеон Токеров; 85. Станчо Стойчев; 86. Стефан Иванов; 87. Стоян Василев; 88. Стоян Величков; 89. Стою (Стойчо) Лазаров; 90. Стоян Н. Градинаров; 91. Теофил Христов; 92. Тодор Ангелов; 93. Тодор Цонев; 94. Филип Иванов; 95. Славчо Иванов; 96. Славчо Ю. Генев; 97. Сава Иванов; 98. Станю Денев; 99. Станю Маринов; 100. Стефан Славчев; 101. Стою Цветков: 102. Стоян Димов; 103. Христо Андреев — от В. Търново; 104. Христо Драгоев; 105. Христо Дечев; 106. Христо Д. Мутафов; 107. Христо Иванов; 108. Христо Трифонов — от Варна; 109. Христо Шопов; 110. Цони Илиев; 111. Цони Стоянов; 112. Юрдан Александров; 113. Юрдан Павлов; 114. Юрдан Танасов (Атанасов); 115. Янко Петков.

 

Лит.: Вълков, Ив. Бележки и спомени за IX опълченска дружина във войната 1885 г. — Сливница, 1947, № 332-333, 5-6; Славянин (Русе), 7, № 30, 17 окт. 1885; НБКМ-БИА, ф. 121, а. е. 4, л. 9, 15, 26, 27, 30; ЦВА, ф. 22, оп. 2, а. е. 15, л. 114.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника