САЛАБАШЕВ, Иван Петров

Иван Петров Салабашев

Иван Петров Салабашев

САЛАБАШЕВ, Иван Петров (7. I. 1853, Стара Загора — 14. VI. 1924, София) — обществен и държавен деец, математик. Получил образование в родния си град и в Табор (Чехия) и завършил висша математика в Политехническия институт в Прага (1876). Работил като учител по математика в Народното централно училище в Болград (1877 — 1879). След Освобождението се установил в Източна Румелия, където заемал различни държавни постове: началник на канцеларията в Дирекция на народното просвещение (1879), член на Върховния съд (1880) и директор на правосъдието (1882 — 1884). От 1879 до 1884 бил депутат в Областното събрание и член на Постоянния комитет за 1879 — 1880, 1880 — 1881, 1881 — 1882. След Съединението бил министър на финансите (12. XII. 1888 — 4. VI. 1890, 18. XI. 1892 — 19. V. 1894, 16. I. 1908 — 15. IX. 1910), министър на правосъдието (13. II — 12. XII. 1892) и пълномощен министър във Виена (1910 — 1914). Развил активна обществена дейност като един от водачите на източнорумелийската Либерална партия, а по-късно на Демократическата партия.

Ив. Салабашев работил в областта на държавните финанси. Бил действителен член на БАН, член-осно- вател, председател и почетен член на Физико-математическото дружество в София (1898). Сътрудничил на редица периодични издания и участвал в редакцията на в. „Южна България”, сп. „Наука” (1881 — 1884) и др. Автор е на „Спомени” (1943).

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника