САНДРОВСКА УЧЕНИЧЕСКА ЧЕТА

Съставена във Варна през октомври 1885 г. В нея влезли предимно ученици от гимназиите във Варна, Разград, Русе и от други големи селища. Но в четата имало и немалко учители, студенти, хора с различни професии. Четата била наречена „Сандровска” на името на княз Александър Батенберг. Ръководството й поел учителят Алексей Шулговский, русин — преди това предводител на Разградската чета.

Изпратена на българо-сръбската граница, четата, включваща над 100 доброволци, воювала предимно в Белоградчишко. Известно е, че се е движила по направленията: Белоградчик—с. Чупрене, Белоградчишко—връх и проход „Св. Никола”; Белоградчик—с. Салаш, Белоградчишко—Кадъ Боазки проход. Участвала активно в боевете със сръбските войски на 4—6 ноември 1885 г. около Белоградчик и на 14—15 ноември около селата Арчар и Гайтанци, Видинско.

Участници в четата: 1. Алексей В. Шулъговский от Чернигов, Русия, 25-годишен. Учител в Разградската гимназия. Бил предводител и на Разградската чета; 2. Стойчо Кевсизов — от Дряново. Жител на Русе. Подчетник на четата. Преди това бил подчетник на Русенската народна доброволческа чета, 24-годишен; 3. Юрдан Богданов — от В. Търново, 25-годишен. Учител в Разград. Старши подофицер в четата; 4. Михаил Степанович — от Тулча, 35-годишен. Жител на Русе. Железар. Старши подофицер в четата; 5. Т… Андреев — от Шумен, жител на Варна, 22-годишен. Учител. Младши подофицер в четата; 6. Д… Станев — от Русе, 24-годишен. Стражар, младши подофицер в четата; 7. Ангел Д. Беров — от Лясковец, 22-годишен. Учител в Разград; 8. Ангел Панов — от Шумен, 20-годишен. Ученик в Разград; 9. Антон Койнаков — от Лясковец, 20-годишен. Ученик в Разград; 10. Антон Пенев — от Дряново, 18-годи-шен. Шивач в Разград; 11. Антон Петков — от с. Репляна, Белоградчишко. Слуга във Видин; 12. Атанас Коцев — от Свищов, 29-годишен. Ученик във Варна; 13. Бони (Боню, Баню?) Димитров — от Дряново, 19-годишен. Шивач в Шумен; 14. Владимир Кръстев — от Разград, 19-годишен. Ученик в Разград; 15. Велко Добреновски — от Белоградчик, 23-годишен. Чиновник в Свищов; 16. Владо Димитров — от с. Върбица, Преславско, 20-годишен. Ученик във Варна; 17. Васил Димов — от Търговище, 20-годишен. Терзия в Разград; 18. Васил Хаджидимитров — от Тетевен, 19-годишен. Занаятчия в Разград; 19. Г… Пенков — от Айтос, 19-годишен. Ученик в Пловдив; 20. Георги Огнянов — от Пирдоп, 17-годишен. Обущар в София; 21. Ганчо Добрев — от Елхово, 20-го-дишен. Ученик във Варна; 22. Георги Захариев — от Добрич, 22-годишен. Учител във Варна; 23. Ганчо Джуров — от Разград, 24-годишен. Дърводелец; 24. Димитър Вълканов — от Разград, 24-годишен. Хлебар в Русе; 25. Димитър Димов — от с. Арбанаси, Великотърновско. Ученик в Русе; 26. Димитър Н. Провадалиев — от Варна. Търговец; 27. Данаил (Неделчев) Недялков Дамяновх — от Разград, 19-годишен. Ученик; 28. Димитър Икономов — от Трявна, 25-годишен. Прокурор в Разград; 29. Димитър Митов — от Шумен. Писар в Разград; 30. Димитър Мошилев (Мошле?) — от с. Смядово, Шуменско. Ученик във Варна; 31. Димитър Киранов — от с. Владимирово, Добричко. Учител, 22-годишен; 32. Димитър Иванов — от с. Гаганица, Берковско. Слуга във Видин; 33. Димитър Фараонов — от Ямбол, 22-годишен. Сапунджия в Русе; 34. Димитър Христов — от с. Осенец, Разградско. Ученик в Разград; 35. Дяко Беделев — от Шумен, обущар; 36. Драган Т. Манчев — от Свищов. Чиновник в Русе. Преди това бил в Русенската народна чета; 37. Жеко Дончев — от Шумен. Чиновник в Белоградчик; 38. Живко Петров — от с. Стакевци, Белоградчишко, 29-годишен. Колар; 39. Захария Георгиев — от Брезник, 17-годишен. Слуга в София; 40. Иван Александров — от с. Камен, Добричко, 20-годишен. Ученик в Разград; 41. Иван Върбанов — от Разград, 20-годишен. Ученик; 42. Иван Генчев — от с. Пороище, Разградско, 18-годишен. Ученик; 43. И… Б… — чех, студент. Тръгнал с четата от Видин; 44. Иван Енчев — от Разград, 22-годишен. Чиновник в Русе; 45. Иван Илиев — от Търговище, 20-годишен. Търговец в Разград; 46. Иван Казанджиев — от Русе, 33-годишен. Кафеджия; 47. Иван Петров — от Видин, 22-годишен. Бакалин; 48. Иван Петров — от Видин, 23-годишен. Слуга в Свищов; 49. Иван Стоянов — от с. Водица, Разградско. Ученик; 50. Иван Янакиев — от В. Търново, 22-годишен. Ученик в Разград; 51. Илия Енчев — от Разград, 22-годишен. Кръчмар; 52. Илия Куцаров — от Търговище, 18-годишен. Терзия във Варна; 53. Коста Д. Дюкмеджиев — от Шумен, 22-годишен. Учител във Варна; 54. Коста Николов — от Белоградчик, търговец; 55. Коста Стоянов — от Разград, 22-годишен. Търговец; 56. Крум Малев — от с. Кюлевча, Шуменско, 23-годишен. Ученик във Варна; 57. Лазар Георгиев — от Велес, 22-годишен. Готвач във Варна; 58. Лазар Георгиев — от В. Търново, кожухар; 59. Лазар Лазаров — от с. Черковна, Провадийско. Ученик във Варна, 20-годишен; 60. Лефтер Хумбаджиев (Хумбадакиев?) — от Разград, 26-годишен. Ученик; 61. Марко К. Марков — от Тулча, 24-годишен. Чиновник в Белоградчик; 62. Минчо (Миню) Куманов — от Дряново, 18-годишен. Шивач в Разград. 63. Мавроди Нойков (Нейков?) — от Сливен, 19-годишен. Ученик в Разград; 64. Марин Юрданов — от Търговище, 18-годишен. Кожухар в Разград; 65. Михаил Джуров — от Разград, 19-годишен. Ученик; 66. Михаил Киселовски — от Свищов, 17-годишен. Ученик в София; 67. Михаил Ко-бадинов (Кодобинов?) — от Разград, 19-годишен. Ученик; 68. Михаил Ковчезов — от с. Краклий (?), фотограф; 69. Никола Банов — от Охрид, 29-годишен. Хлебар в Русе; 70. Немед Ферб (Хердо?) — от Загреб, хърватин, 23-годишен. Студент. Тръгнал с четата от Видин; 71. Никола Георгиев — от Самоков, 19-годишен. Шивач в София; 72. Никола Димов — от Шумен, 20-годишен. Учител; 73. Никола Иванов — от Дряново, 29-годишен. Писар в Разград; 74. Никола Ковачев — от Сопот, 25-годишен. Фелдшер в Русе; 75. Никола Раев — от Елена, 20-годишен. Учител във Варна. Старши подофицер в четата; 76. Нови-ца Велков — от Пипер, Черна гора (Югославия), 25-годишен. Стражар в с. Чупрене, Белоградчишко; 77. Пантелей Бояджиев — от Велес, 25-годишен. Бояджия в Русе; 78. Пантелей Иванов — от Скопие, 28-годишен. Работник в Русе; 79. Панайот Атанасов — от Шумен, 21-годишен. Ученик в Разград; 80. Панайот Георгиев — от Варна, 22-годишен. Ученик;и81. Паун Бананов — от Лясковец, 19-годишен. Ученик във Варна; 82. Пенчо Йосифов — от Дряново, 26-годишен. Стражар в Русе. Младши подофицер в четата; 83. Петър Василев — от Видин, 22-годишен. Каруцар; 84. Петър Талянов — от Битоля, 24-годи-шен. Машинист в Русе. Прехвърлен от Русенската народна чета; 85. Пецо Иванчев — от Разград, 22-годишен. Стражар в Русе; 86. Рак Ушал — от Задар, Австрия, 22-годишен. Хърватин, студент в Загреб. Тръгнал с четата от Видин; 87. Серафим Шиваров — от Свищов, 19-годишен. Ученик във Варна; 88. Симеон Георгиев — от Мачин, Добруджа, 22-годишен. Художник във Варна; 89. Симо Апостолов — от Скопие, 25-годишен. Хлебар в Русе. Прехвърлен от Русенската народна чета; 90. Станю Генчов — от Дряново, 20-годишен. Абаджия в Разград; 91. Светослав Тошев — от Ст. Загора, 22-годишен. Студент в Крижевац; 92. Стефан Георгиев — от Разград, 19-годишен. Ученик; 93. Стефан Н. Мелникаров — от Тулча, 23-годишен. Търговец в Разград; 94. Стойчо (Стайчо) Бобчев — от Разград, 22-годишен. Писар във Варна; 95. Стойчо Великов — от с. Кардам, Поповско, 21-годишен. Ученик в Разград; 96. Стоян Димитров — от В. Търново, 36-годишен. Кожухар в Разград; 97. Т… Андреев — от Шумен, 22-годишен. Учител. Младши подофицер в четата; 98. Тодор Великов — от Русе, 30-годишен. Хамалин; 99. Тодор Попгеоргиев — от с. Батак, Пещерско, 23-годишен. Учител във Варна; 100. Тодор Христов — от Велес, 20-годишен. Слуга във Видин; 101. Христо Генчев — от Шумен, 25-годишен. Учител; 102. Христо Русков (Русев) — от с. Опака, Поповско, 18-годишен. Ученик във Варна; 103. Христо Стоянов — от с. Соволяно, Кюстендилско, 43-годи-шен. Зидар; 104. Христо Ст. Шелвиров — от Разград, 20-годишен. Писар; 105. Христо Трифонов — от Севлиево, 20-годишен. Ученик във Варна; 106. Цветан Пенев — от Дряново, абаджия; 107. Цвятко Илиев — от Търговище, търговец; 108. Юрдан Александров — от Разград, 20-годишен. Ученик; 109. Юрдан Богданов — от В. Търново, 25-годишен. Учител в Разград; 110. Юрдан Рашев — от Разград, 20-годишен. Учител; 111. Яким Проданов — от с. Ерден, Михайловградско, 30-годишен. Градинар в Русе; 112. Христо Николов — от с. Градец, Котленско, 20-годишен. Ученик във Варна.

 

Лит.: Г е н о в, Ц. Цит. съч.; Дворянов, П. Спомени, с. 7; Сливница, 2, № 2, 1 май 1911, с. 3; 11, № 207-212, 6 ноем. 1933, с. 24; 10, № 189-190, 30 ноем. 1932, 6-7; ЦВА, ф. 22, оп. 3, а. е. 15, л. 3-4.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника