СЕВЛИЕВСКА ЧЕТА

Съставена на 31 октомври 1885 г., тръгнала за София след двеседмично обучение — на 13 ноември. Първоначално се записали 100 доброволци с предводител Драганов. Но на фронта към четата се присъединила още една доброволческа команда, водена от Байчев, и така четата нараснала на 123 души. От София на 27 ноември 1885 г. Севлиевската чета била отправена за Трън и влязла в състава на Трънския войскови отряд, командван от ротмистър Кирил Ботев.

 

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., с. 80; ЦВА, ф. 22, оп. 3, а. е. 73.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника