ШУМЕНСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА ДРУЖИНА

Формирана в Шумен през втората половина на септември 1885 г. от мно­го доброволчески чети и команди: Добричка, Варненска, Разградска, Търго­вищка, Омуртагска, Котленска и др. В нея се включили 624 доброволци, раз­делени на 5 чети.

Шуменската доброволческа дружина била изпратена на Видинския боен участък от фронта. Тя воювала в районите на Кула и Видин. В боевете със сръбските войски през сръбско-българската война от 1885 г. паднали убити над 30 доброволци от дружината, т.е. повече от 4% от личния й състав. Най- много жертви дружината дала в сраженията около Кула на 4 ноември и около Видин на 15 ноември 1885 г. За отличното представяне на фронта и в сражени­ята били отличени с ордени за храброст 60 доброволци от участниците в нея.

Участници в дружината: 1. Александър Шопов — от Тулча. Убит край Видин; 2. Борис Краев — от Шумен. Убит край Видин; 3. Ботю Пампулов — от Габрово. Убит при Видин; 4. Велко Георгиев — от Велес. Убит край Кула; 5. Генчо Петров Бъчваров (Гавраил Поборник) — от с. Марийно, В. Търновско (1849—1925). Участвал и в сръбско-турската война от 1876 г. в четата на Фи­лип Тотю, в Българското опълчение — III дружина, и в Балканската война от 1912 г. След Освобождението работил като горски стражар; 6. Георги Илиев от Габрово. Убит към Видин; 7. Гюро Иванов — от Силистра. Убит при Видин; 8. Давид Илиев — от Неврокоп. Убит край Видин; 9. Димитър Христов от Лозенград. Убит при Видин; 10. Драган Пенев — от Шумен. Убит до Кула; 11. Дражо Пенев — от Търговище. Убит при Видин; 12. Желязко Дончев от Шумен. Убит при Кула; 13. Иван Златев — от II чета. Убит в боя за Ви­дин; 14. Иван Майсторов — от Дряново. Убит около Видин на 4 ноември 1885г.; 15. Иван Чобанов — от Лозенград. Убит около Кула; 16. Манол Кръстев — от Солун. Ученик в българската гимназия в Солун; 17. Марин Мацев — от Тул- ча. Убит около Видин; 18. Марин Петков — от с. Тръстеник, Плевенско. Убит до Видин; 19. Миленко Любичев — от с. Клисура (дн. с. Бързия), Берковско. Убит около Видин; 20. Миленко Янов Ередински — от Шумен. Убит край с. Мокреш, Видинско; 21. Милко К. Контенизов — от Шумен. Убит около Видик 22. Минчо Андонов — от Велес. Убит край Видин; 23. Ненко Жеков — от Шу­мен. Убит около Кула; 24. Коста Д. Димов; 25. Петър Николов — от Лозенг­рад. Убит при Видин; 26. Пенчо Генов — от Трявна. Убит около Видин; 27. Рачо Иванов — от с. Кърпачево, Ловешко. Убит край Видин; 28. Сотир Атана­сов — от Шумен. Загинал около Кула; 29. Стефан Георгиев — от Шумен, Заги­нал край Кула; 30. Тодор Георгиев — от с. Бабук, Силистренско. Убит окодс Видин; 31. Тодор Димитров — от с. Веселина, Разградско. Загинал около Кула: 32. Христо Герчев — от Шумен. Убит край Кула; 33. Христо Донев — от Бито­ля. Загинал около Видин; 34. Христо Иванов — от Трявна. Убит край Видин: 35. Филип Иванов — от В. Търново (1853—1926). От V варненска чета. Участ­вал и в Българското опълчение през Освободителната война; 36. Цвятко Ла­заров —от Ябланица, Тетевенско. Загинал около Видин; 37. Цочо Йотов — от Ябланица, Тетевенско. Убит край Видин.

 

Лит.: Д я т ч и н, Ал. Б. Цит. съч.; Списък на доброволците, загинали през войната в 1885 г. — Сливница, 2, № 201—202, 31 май 1933, с. 7; Списък на убити, безследно изчезнали, починали от рани — 1885 г. — Сливница, 21, № 314, 2 юли 1943, 1—2; Бележити търновци. С., 1985, с. 50; С а к- т у р д ж и е в, П. Цит. съч., с. 36; Исторически музей — В. Търново, СП, ф. 5; НБКМ—БИА, п. д. 1-445.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника