СИЛИСТРЕНСКА КОННА ЧЕТА

Формирана на 9 септември 1885 г. от жители на Силистра и конни доброволчески команди от Тутракан и с. Попина, Силистренско. Четата се предвождал Лазар Райков. На 13 септември потеглила за Русе, където била включена в състава на „Доброволческия жандармерийски ескадрон” от Русе с началник поручик Стоев. От Русе с кораб по р. Дунав ескадронът бил прехвърлен във Видин и зачислен в „летящия отряд” на капитан Георги Тодоров, после известен военен деец и генерал от българската армия. В посочения отряд Силистренската конна чета взела участие в някои боеве със сърбите на северния участък на фронта през сръбско-българската война от 1885 г.

 

Лит. Венедиков, Й. Цит. съч., 56—57; Славянин (Русе), 7, № 17, 17 септ. 1885, с. 4.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника