СИЛИСТРЕНСКА ПЕША ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА

Събрана към средата на септември 1885 г., на 20 септември четата вече била в София. Включвала около 200 доброволци. В София военното командване я присъединило към новосформиращата се II софийска опълченска поборническа дружина като самостоятелна III силистренска чета. Към столицата силистренци пътували с кораб до Лом, а оттам през Петрохан до София — пеша. Като поделение на II софийска опълченска доброволческа дружина Силистренската чета взела дейно участие в Сръбско-българската война, като се започне още от сражението при Сливница.

Лит.: В ъ л ч и н о в, поручик. Възпоминания от Сръбско-българската война 1885 г. С., 1892, с. 11, 14, 45.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника