СОБОЛЕВ, Леонид Николаевич

Леонид Николаевич Соболев

Леонид Николаевич Соболев

СОБОЛЕВ, Леонид Николаевич (1844, неизв. — 1913, Торонецки уезд, Исковска губерния) — руски генерал. Завършил Николаевската генералщабна академия. Участвал в Руско-турската война 1877 — 1878, като се отличил в боевете за Плевен и Шипка. По-късно бил управляващ канцеларията на завеждащия гражданското управление княз Вл. Черкаски. По покана на княз Александър Батенберг дошъл в България по време на режима на пълномощията и станал министър-председател (23. VI. 1882 — 6. IX. 1883). Успоредно с това бил министър на вътрешните работи, военен министър (23. VI. 1882 — 7. IX. 1882), управляващ Министерството на обществените сгради, земеделието и търговията (17. XI. 1882 — 14. I. 1883) и управляващ Министерството на финансите (3. III. 1883 — 6. III. 1883). Дошъл със задача да закрепи положението на княжеско-консерваторския блок, Соболев скоро влязъл в конфликт с него и потърсил сближение с лявото крило на Либералната партия, което се борело за възстановяване на Търновската конституция и за укрепване на руското влияние в страната. Съдействал за поддържане на тесни връзки между Княжество България и Източна Румелия и за пропагандиране на съединисткия идеал в областта (вж. Берковски, Петър).

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника