СОЛЗБЪРИ, Робърт Артър Толбот Гаскойн-Сесил

Робърт Артър Толбот Гаскойн-Сесил Солзбъри

Робърт Артър Толбот Гаскойн-Сесил Солзбъри

СОЛЗБЪРИ, Робърт Артър Толбот Гаскойн-Сесил, лорд (3. II. 1830 — 22. VIII. 1903) — английски държавен и обществен деец. Роден в земевла- делско семейство, завършил аристократични колежи в Итън (1845) и Оксфорд (1849). През 1866 — 1867, 1874 — 1878 бил министър по делата на Индия в консервативните правителства. През 1868 получил наследствената титла „лорд”. Бил първи британски представител на Цариградската конференция 1876 — 1877, която се занимавала преди всичко с българския въпрос след жестокото потушаване на Априлското въстание 1876. В резултат на редица предварителни срещи на Солзбъри с руския представител граф Н. П. Игнатиев било постигнато сходство на гледищата им специално по въпроса за създаване на две български автономни области. В същото време обаче по инструкции на Дизрейли вторият британски представител X. Елиът тайно саботирал работата на конференцията и поощрявал Високата порта да се противопостави на препоръките на конференцията. През 1878 — 1880 Солзбъри бил министър на външните работи и участвал в работата на Берлинския конгрес 1878, където съдействал за разкъсването на българската национална цялост. След смъртта на Дизрейли станал лидер на Консервативната партия. Оглавил правителството през 1885 — 1886. Той бил автор на ловката британска политика по отношение на Съединението на Княжество България и Източна Румелия 1885, като съзрял възможностите за изтласкване на руското влияние от България. От една страна, Солзбъри провокирал погрешни руски ходове спрямо България, а от друга страна, давал условна поддръжка на авторитета на княз Александър 1 Батенберг, без да поема някакви конкретни ангажименти от името на английската политика. Бил министър-председател и министър на външните работи през 1886 — 1892 и по негово внушение британската дипломация действала за укрепване на регентството (1886 — 1887) и после на Стамболовия режим (1887 — 1894) в България. За последен път бил министър-председател през 1895 — 1902.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника