СОРОКИН, Александър Григорович

СОРОКИН, Александър Григорович (1844 — неизв.) — руски дипломат. Завършил Историко-филологическия факултет на Московския университет. От 1867 постъпил на работа в Азиатския департамент на Министерството на външните работи. Заемал различни дипломатически постове: от 1869 — секретар на консулството в Дубровник, от 1872 — генерален секретар на генералното консулство в Цариград, от 1878 — консул в Тулча. По време на Руско-турската война 1877 — 1878 бил на разположение на княз Вл. Черкаски, завеждащ Гражданската канцелария при главнокомандуващия на Действува- щата армия. През 1884 бил назначен за генерален консул в Източна Румелия. Подкрепял Г. Кръстевич и правителството на Народната партия (съединистка). По-късно работил като консул на други места и през 1893 се оттеглил от служба.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника