СТАМБОЛОВ, Стефан Николов

Стефан Стамболов

Стефан Стамболов

СТАМБОЛОВ, Стефан Николов (31. I. 1854, Търново — 6. VII. 1895, София) — политически и държавен деец, участник в националнореволюцион- ното движение. Учил в Духовната семинария в Одеса (1870 — 1872), но бил изключен поради връзките си с руски революционери. Бил член на БРЦК в Букурещ от 1873, участвувал в Старозагорското въстание 1875. Стамболов бил апостол в Търновския революционен окръг по време на подготовката на Априлското въстание 1876, но емигрирал в Румъния в хода на въстанието. След Освобождението Ст. Стамболов участвувал активно в политическия живот на Княжество България като привърженик на Либералната партия. Бил народен представител във II—VIII ОНС (1880 — 1895), подпредседател (1880 — 1884) и председател (1884 — 1886) на Народното събрание. Съдействал за осъществяване на Съединението на Княжествo България и Източна Румелия 1885. Придружавал княз Александър Батенберг при влизането му в Пловдив на 9. IX. 1885. След абдикацията на княза бил назначен за член на регентството (1886 — 1887). Активно съдействал за избирането и налагането на княз Фердинанд Сакс-Кобург-Готски за български княз. Бил министър-председател и министър на вътрешните работи (август 1887 — май 1894). Станал водач на Народнолибералната партия, образувана през 1887 след разцеплението на старата Либерална партия. Като министър-председател Стамболов провеждал политика на терор в страната, на откъсване на България от Русия и ориентирането й към западноевропейските сили (главно Австро-Унгария и Англия). Преследвал русофилите и русофилските партии и организирал процеси против политическите си противници. Жестоко смазвал всяка проява на неодобрение на режима. Стамболов търсел опора в западните сили и Османската империя и в резултат на тази политика след дълги преговори и протакания Високата порта разрешила на Българската екзархия да възстанови ми-трополитските си катедри в Охрид, Скопие и Велес. Екзархията получила и берат за назначаване на екзархийски митрополит в Неврокоп (1894). Стамболов бил убит от политическите си противници.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника