СТАНИМАШКА (АСЕНОВГРАДСКА) ЧЕТА „РОДОПА”

Съставена в Станимака (дн. Асеновград) на 17 септември 1885 г., наскоро след Съединението. Включвала малък брой доброволци — 34 човека. Четата се прехвърлила в Пловдив с готовност да замине за турската граница. После била прехвърлена за участие в Сръбско-българската война. Поради малобройността й за Станимашката чета почти не е писано и не е известно какво било конкретното й участие в бойните действия на фронта, както и пътят на придвижването й.

Участници в четата: 1. Никола Кръстев — от Асеновград, 28-годишен. Предводител на четата; 2. К. Д. Родопски — от Асеновград, 34-годишен. Секретар на четата; 3. Атанас Николов — от Разлог, 36-годишен; 4. Георги Костадинов — от Асеновград, 25-годишен; 5. Георги Костадинов — от с. Дълбок извор, Първомайско, 25-годишен; 6. Георги Марков — от с. Лясково, Смолян-ско, 24-годишен; 7. Георги Начев — от с. Дълбок извор, Първомайско, 29-го-дишен; 8. Георги Петров — от Смолян, 20-годишен; 9. Димитър Грабчов — от с. Новаково, Хасковско, 21-годишен; 10. Димитър Кънев — от с. Дълбок извор; 11. Димитър Павлов — от Асеновград, 20-годишен; 12. Димо Ганчев — от с. Дебър, Първомайско, 28-годишен; 13. Златю Минков — от с. Поповица, Пловдивско, 34-годишен; 14. Иван Георгиев — от с. Новаково, Хасковско, 20-годишен; 15. Киряк Атанасов — от Габрово, 21-годишен; 16. Колю Христов — от Асеновград, 26-годишен; 17. Костадин Вълчов — от с. Дълбок извор, 25-годишен; 18. Лазар Русев — от Асеновград, 26-годишен; 19. Лалю Иванов — от Калофер, 20-годишен; 20. Петър Георгиев — от с. Дълбок извор, 20-годи-шен; 21. Петко Илиев — от с. Дълбок извор, 29-годишен; 22. Петър Маджаров — от Пловдив, 24-годишен; 23. Рангел Сотиров — с. Дълбок извор, 30-годи-шен; 24. Славчо Янков — от с. Дълбок извор, 24-годишен; 25. Стоян Димитров — от Пазарджик, 25-годишен; 26. Стефан Ганчев — от Асеновград, 30-го-дишен; 27. Стефан Караджов — от Асеновград, 24-годишен; 28. Стойчо Гетев — от с. Брягово, Първомайско, 32-годишен; 29. Стоян Георгиев — от Асеновград, 20-годишен; 30. Тома Атанасов — от Асеновград, 24-годишен; 31. Филип … — от Асеновград, 34-годишен; 32. Христо Читюв — от с. Дълбок извор, 32-годишен; 33. Янко Найденов — от Асеновград, 23-годишен; 34. Яню Господинов — от с. Каменец, Хасковско (дн. квартал на Димитровград), 29-годишен.

 

Лит.: ЦВА, ф. 22, оп. 2, а. е. 15, л. 105.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника