СТУДЕНТСКИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЛЕГИОН

Началото на този легион се поставя от българските студенти в Швейцария, предимно от Женева. В Женева пристигнали студенти българи и от Париж, Виена, Прага, Грац и други университетски центрове в Европа. Те образували Студентски доброволчески легион (някъде именуван чета) в състав от 100 доброволци. През Австрия и Чехия, след мъчително пътуване по Дунава и след големи затруднения от страна на сръбските власти, легионът се добрал до Видин. Тук участвал в отбраната на Видинската крепост.

Участници в легиона: 1. Александър Везенков — студент в Цюрих, после артист; 2. А. Ф. Вейс — поляк, студент в Цюрих; 3. Алекси Начев — от Лом. Студент в Цюрих. После бил главен архитект на София; 4. Ангел Дамчев — студент в Прага, после учител; 5. … Андрейчев; 6. Борис Бракалов — от Калофер, после учител; 7. Васил Грампулов — студент в Прага, после съдия; 8. Велчо Велчев — от Пазарджик. Студент в Женева. След войната — публицист; 9. … Винаров; 10. Винсолу Пекарский — поляк, студент в Цюрих; 11. Владимир Ив. Дякович — участвал и в сръбско-турската война от 1876 г.; 12. Георги Бояджиев — студент във Виена; 13. Георги Бръчков — от Свищов. Студент в Цюрих; 14. Георги Гагов — студент в Прага. По-късно избран за народен представител; 15. Георги Владикин — студент в Женева. После писател; 16. Георги Енчев — студент в Женева. После чиновник; 17. Георги Калинков — студент в Женева. После бил кмет на София; 18. Георги Мишайков — студент във Виена. Художник; 19. Димитър Бакърджиев — студент в Цюрих; 20. Димитър Гребенаров — студент във Виена, после лекар; 21. Д. Стамов — студент в Женева; 22…. Димитракев; 23. Димитър Димитров — студент в Прага; 24. Драгомир Казаков — студент в Прага. Артист; 25. … Дуков; 26. Иван Георгов — студент в Женева. После професор и министър; 27. Иван Гюлмезов — студент в Прага. По-късно директор на гимназия; 28. Иван Д. Шишманов — от Свищов. Студент в Женева. После виден български учен, професор и министър; 29. Иван Колев — студент в Женева; 30. Иван Симеонов — студент в Женева. После офицер; 31. Илия Протич — студент в Женева. После съдия в Касационния съд; 32, Йосиф Сребров — студент във Виена; 33. Ел. Манов; 34. Калчо (Константин) Калчев (Хаджикалчев) — от Пловдив. Студент в Грац, Австрия. След войната — чиновник; 35. … Кантарджиев; 36. … Каракашев; 37. Кирил Митраков — студент в Лайпциг. После лекар; 38. Клотилда Пекарская — от Полша. Студентка в Цюрих; 39. Койчо Божков — студент в Прага. След войната бил училищен инспектор; 40. Константин Прелезов — студент във Виена. След това учител; 41. Константин Серафимов — студент в Женева. После съдия; 42. Константин Антонов — студент във Виена; 43. Кръстю Кръстев — студент в Лайпциг. После литературен критик; 44. … Кънев; 45. … Кърджиев; 46…. Ламбрев — студент в Женева. Сетне бил директор на гимназия; 47. Лука Деянов — студент в Женева. След това бил главен прокурор на България; 48. Лукан Хашнов — от Ловеч. Студент във Виена. След това инженер и академик; 49. … Манчев; 50. Марин Гайдов — студент в Женева. После адвокат; 51. Марин Русев — студент в Женева. След това лекар; 52. Милош Станишев — студент в Женева. След това съдия; 53. Мина Милков — студент в Париж. След това адвокат; 54. Младен Панчев — студент в Женева. Сетне учител; 55…. Моравски; 56. … Начов; 57. Ненчо Ганев — от с. Радювене, Ловешко. Студент в Прага. После инженер и народен представител; 58. Никола Бобчев — от Елена. Студент в Лайпциг. По-късно директор на Народната библиотека; 59. Никола Бойкикев; 60. Никола Бочев — студент в Женева; 61. Никола Добрев; 62. Никола Лафчиев — от Дряново. Студент в Женева. После съдия; 63. Никола Габровски — от В. Търново. Студент в Женева. После адвокат и социалистически деец; 64. Пенчо Райков — от Трявна. Студент в Лайпциг. После професор; 65. Петър Зъбов — студент в Хайделберг. След това бил адвокат; 66. Пею Бъчваров — студент в Прага. Сетне бил окръжен управител; 67. Поручик П. Петрунов; 68. Прокопий Манчев — студент в Цюрих. После адвокат; 69. Симо Симов — студент във Виена. По-късно е бил инженер; 70. Поручик Симов; 71. Сава Иванчев — студент в Женева. След това адвокат; 72. Стефан Лафчиев — от Дряново. После касационен съдия; 73. Стефан Георгиев — студент в Лайпциг. По-късно професор; 74. Стилиян Тодоров — студент в Лайпциг; 75. Стойчо Каравелов — от Копривщица. След войната — инженер; 76. Стоян Балкански — студент в Прага. После инженер; 77. Тодор Гергинов — студент в Грац. После лекар; 78. Тодор Живков — студент в Цюрих. После лекар; 79. Тончо Кънчев — студент във Фрайбург, Германия; 80. Ф. Танев; 81. … Фарашев; 82. Христо Дарленски — студент в Прага. Сетне лекар; 83. Христо Кехайов — студент във Виена. Художник; 84. Христо Минчевич — студент във Виена. После лекар; 85. Христо П. Р. Славейков — от Трявна. Студент в Екс-дьо-Прованс, Франция. После адвокат, министър, деец на Демократическата партия; 86. Цветан Радославов — от Свищов. Студент в Прага. После лектор в университета; 87. … Чолаков; 88. … Шаранков; 89. Юрдан Георгиев — студент във Виена; 90. Юрдан Иванов — студент в Цюрих. Сетне — ветеринарен лекар.

 

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., с. 55; Сливница, 3, № 27—28, 28 ян. 1926, с. 5; Списък на студентите доброволци, които са напуснали учението си в странство, за да вземат участие във войната през 1885 г. – Сливница, 27, № 338-339, 16 ян. 1949, с. 5; ЦВА, ф. 22, оп. 3, а. е. 65, л. 8.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника