СВЕДЕНИЕ ЗА ЗАГУБИТЕ НА ДОЛНИ ЧИНОВЕ СРЪБСКО-БЪЛГАРСКАТА ВОЙНА – Документ

Название на войската Убити Ранени Без известие провши
1 пеши Софийски на Негово височество полк 30 196
2 Струмски полк 48 376 570
3 Бдински полк 93 564 377
4 Плевенски полк 88 601 350
5 Дунавски 53 466 565
6 Търновски 51 395 79
7 Преславски 26 249 45
8 Приморски 36 212 155
9 Пловдивски
10 Родопски 17 85
11 Сливенски 14 95
12 Балкански 16 267
Собствени на Негово височество конвой
1-й конний на Негово височесво полк 2
2-й полк 7
Бивший 3 конний полк 2 4
Русенски жандармерски ескадрон 2 2
1-й артилерийски полк 7 30 6
2-й артилерийски полк 2 10
1-ва четирифунтова батарея 2
Видинска крепостна артилерия 1 1
2-ра рота от пионерната дружина 1 2
Запасна дружина от 3 пеши
Бдински полк 12 144
4 Плевенски 7 10
Долва царадва злужива от 5 пеши
Дунавски полк 10 27
Запасна дружина на 8 пеши Приморски полк 6 35
Александровска сборна дружина 11 21
Бургаска пеша дружина 6 6
Всичко 528 3804 2149

*Забележка: В графата без известие пропадналите са включени и пренниците, за които няма сведение отделно колко от кой полк са били.

От Военно Министерство

СБВ, с. 408

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника