СВЕЩАРОВИ, Димитър и Петко Петкови

Димитър Петков Свещаров

Димитър Петков Свещаров

СВЕЩАРОВИ, Димитър (1851, Пловдив — 1900) и Петко (1853, Пловдив — 1911) Петкови — братя, революционни дейци. До Освобождението Д. Свещаров заемал служба в местната турска администрация. Двамата братя притежавали свещоливница на Узунчаршия в Пловдив. Те били членове на частния революционен комитет, основан през 1869, и оказали значителна материална по-мощ на революционната организация. По време на Априлското въстание, на 22. IV. 1876, заедно с Кочо Чистеменски направили безуспешен опит да запалят дюкяните си, за да дадат сигнал за въстание и в Пловдив, за което били арестувани. Заточен в Диарбекир, Д. Свещаров успял следпет месеца да избяга и се укривал до Освобождението. П. Свещаров останал в затвора до края на Руско-турската война 1877 — 1878. След Освобождението Д. Свещаров се включил в създадения от Д. Матсвски комитет „Единство” за борба против решенията на Берлинския конгрес 1878. Изявил се като един от активните дейци по Съединението на Княжество България и Източна Румелия 1885. След Съединението изпълнявал административни и общесгвено-поли- тически длъжности: кмет на Пловдив (1890 — 1893), градски съветник и народен представител. Името му се свързало с довършването на новия градски водопровод, започнат от Хр. Дюкмеджиев. П. Свещаров участвувал като доброволец в Сръбско-бъл- гарската война 1865.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника