СВИЩОВСКА ПОБОРНИЧЕСКА ЧЕТА (ПЪРВА СВИЩОВСКА ЧЕТА)

Една от първите доброволчески чети, организирани в България през септември 1885 г., веднага след Съединението, в очакване на турско нахлуване в нашата страна. Поборническият комитет в Свищов записал значителен брой доброволци за участие в предполагаемата война, До 10 септември 1885 г. Свищовската поборническа чета била готова и на 11 септември заминала с австрийски параход за Лом, а оттам — пеша за София. Четата наброявала 120 души с предводител Димитър Беров. В столицата била присъединена към една от Софийските поборническо-опълченски чети и с тях воювала на фронта срещу Сърбия. Нямаме конкретни сведения за движението и проявите й през войната.

Участници в четата: 1. Димитър Геров — предводител (четоводец); 2. Никола Р. Кефсизов — от Дряново, 21-годишен, знаменосец на четата; 3. Никола Енчев — от Свищов, помошник-четоводец; 4. Александър Мехмедов — от с. Слатина, Никополско, 24-годишен; 5. Апостол Стерев — от Свищов, 40-годишен; 6. Атанас Стойков — от с. Елешник, Македония; 7. Васил Н. Тасчиев — от Карлово, 21-годишен; 8. Васил Христов — от с Горни Дъбник, Плевенско, 19-годишен; 9. Венко Павлев — от с. Ново село, дн. гр. Априлци, Троянско, 20-годишен; 10. Вълко Стамболиев — от с. Осиковска Лакавица, Ботевградско, 19-годишен; 11. Гатю Хр. Читриков — от Севлиево, 26-годишен; 12. Гаври-ил Витков — от с. Петревене, Луковитско, 27-годишен; 13. Гено Найденов — от с. Гулянци, Никополско, 19-годишен; 14. Георги Генов — от Свищов, 22-годишен; 15. Георги Иванов — от Свищов, 19-годишен; 16. Георги Димитров — от Самоков, 22-годишен; 17. Георги Костов — от Пловдив, 18-годишен; 18. Георги Крьомев — от Свищов, 20-годишен; 19. Георги Опълченов —- от Добрич, 20-годишен; 20. Георги Петров Грънчаров — от Свищов, 25-годишен; 21. Георги Симов — от с. Горно Оризово, Берковско, 26-годишен; 22. Георги Тодоров — от с. Ротинца (Ротница?), Македония, 19-годишен; 23. Димитър Илиев — от Свищов, 19-годишен; 24. Дончо Пенчов — от с. Видраре, Тетевенско, 30-годишен; 25. Денчо Чернев — от Сопот, 53-годишен; 26. Д. Стерев (Анани-ди) — от Свищов, 22-годишен; 27. Димитър И. Беров — от с. Нови Троян, Бесарабия (дн. в Украйна), 28-годишен; 28. Димитър Макавеев — от Свищов, 19-годишен; 29. Димитър Чауш Стан — от Александрия, Румъния, 28-годишен; 30. Димитър Шопов — от Никопол, 22-годишен; 31. Димо Стефанов — от с. Сирупя, Охридско, 28-годишен; 32. Дойчо Иванов — от с. Орешене, Луковитско, 25-годишен; 33. Иван Бунапартов — от Свищов, 18-годишен; 34. Иван Данаилов — от Щип, 24-годишен; 35. Иван Данаилов — от с. Осиковица, Ботевградско, 18-годишен; 36. Иван Данчев Груев — от Копривщица, 27-годи-шен; 37. Иван Костадинов — от с. Шипка, Казанлъшко, 19-годишен; 38. Иван Найденов — от Свищов, 48-годишен; 39. Иван Стоянов — от Ст. Загора, 21-годишен; 40. Иван Цанков — от с. Правец, Ботевградско, 24-годишен; 41. Иван Цочев Петров — от Сопот, 21-годишен; 42. Иван Юрданов — от Свищов, 26-годишен; 43. Илия Илиев — от с. Рупци, Луковитско, 25-годишен. Българомо-хамеданин; 44. Илия Русанов — от Сухиндол, Павликенско, 19-годишен; 45. Илия Петров — от Ботевград, 45-годишен; 46. Йонко Димитров — от с. Ново село, Троянско, 20-годишен; 47. Желязко Пенчев — от с. Килифарево, В. Търновско, 20-годишен; 48. Калчо Стойков — от с. Ново село, Троянско, 19-годи-шен; 49. Киро Атанасов — от Сопот, 19-годишен; 50. Коста Димитров — от Ловеч, 20-годишен; 51. Костадин Тодоров — от Калофер, 22-годишен; 52. Кънчо Колев — от с. Ново село, Троянско, 18-годишен; 53. Марин Перчемли-ев — от Свищов, 19-годишен; 54. Минко Станчев — от Ловеч, 20-годишен; 55. Мирю Петров — от Свищов, 18-годишен; 56. Михаил Минков — от Ст. Загора, 21-годишен; 57. Михаил Василев — от с. Лисия, Дупнишко, 26-годишен; 58. Мичо Христов — от Сопот, 19-годишен; 59. Моню Гергев от Голяма Желязна, Троянско, 18-годишен; 60. Начо Петков — от с. Микре, Ловешко; 61. Никола Данчов — от Етрополе, 24-годишен; 62. Никола Иванов — от с. Топчии, Разградско, 21-годишен; 63. Никола Иванов — от с. Абловец (?), Плевенско, 24-годишен; 64. Никола Маринов — от Охрид, 20-годишен; 65. Никола Цолов — от с. Румянцево, Луковитско, 18-годишен; 66. Николай Паскалев — от В. Търново, 19-годишен; 67. Никола Иванов — от Сопот, 20-годишен; 68. Николай Калисинов — от Русия, 31-годишен; 69. Никола Стойков — от Троян, 36-годи-шен; 70. Панайот Кръстев Златев — от Русе, 18-годишен; 71. Пантелей Димитров — от Свищов, 25-годишен; 72. Пенчо Митов — от с. Угърчин, Ловешко. 18-годишен; 73. Пантелей Петков — от Горна Оряховица, 19-годишен; 74. Парашкева Танасова — от Александрия, Румъния, 18-годишна; 75. Петко Хаджи-генов — от Карлово, 25-годишен; 76. Петър Димитров — от Тулча, 22-годи-шен; 77. Петър Димитров — от Плевен, 25-годишен; 78. Петър Георгиев — от с. Караш, Луковитско, 28-годишен; 79. Петър Димов — от с. Голяма Желязна, Троянско, 18-годишен; 80. Петър Мънков — от с. Ново село, Троянско, 20-го-дишен; 81. Петър Януцов — от Плевен, 24-годишен; 82. Пею Рачов — от с. Тодорчета, Габровско, 22-годишен; 83. Симеон Иванов — от с. Челопеч, Пир-допско, 25-годишен; 84. Соси Попстерюв — от В. Търново, 46-годишен; 85. Сотир Костов — от Самоков, 19-годишен; 86. Спас Димитров — от Охрид, 25-годишен; 87. Станчо Ангелов — от Карнобат, 21-годишен; 88. Стефан Ботюв (Бонков? Божков?) — от Варна, 24-годишен; 89. Стефан Г. Мариндаков — от Котел, 24-годишен; 90. Стефан Каражинов — от с. Ново село, Троянско, 18-годишен; 91. Стефан Койчев — от Ст. Загора, 18-годишен; 92. Стефан Маринов — от с. Михалци, Павликенско; 93. Стефан Матев — от Карлово, 21-годи-шен; 94. Стефан Ненов — от Габрово, 18-годишен; 95. Стефан Стоянов — от Свищов, 18-годишен; 96. Стоян Петров — от с. Петревене, Луковитско, 19-го-дишен; 97. Ташо Наумович — от Солун, 40-годишен; 98. Тодор Ганчов — от Сопот, 28-годишен; 99. Тачо Ковачев — от Свищов, 46-годишен; 100. Тодор Стоянов — от с. Микре, Ловешко, 25-годишен; 101. Тодор Хаджипетров — от Айтос, 19-годишен; 102. Филип Иванов — от Скопие, 43-годишен; 103. Доктор Хаутцингер — от Белгия, 34-годишен. Служил в Никопол; 104. Христо Атанасов — от с. Стралища, Македония, 30-годишен; 105. Христо Богданов — от Трявна, 35-годишен; 106. Христаки Панайотов — от Никопол, 22-годишен; 107. Христо Хаджипетков — от с. Правец, Ботевградско; 108. Христо Анастасов — от Карлово, 28-годишен; 109. Христо Латев — от Харманли, 19-годи-шен; 110. Цвятко Цветанов — от Свищов, 18-годишен; 111. Цени Киров — от Свищов, 28-годишен; 112. Юрдан Стефов — от Сливен, 19-годишен; 113. Юр-дан С. Хаджиев — от Свищов, 18-годишен; 114. Яко Христов — от Плевен, арменец, 24-годишен.

Допълнително на 25 септември 1885 г. под старшинството на Иван Радев от Свищов за София заминали, за да се зачислят в „Свищовската поборническа чета” следните доброволци: 115. Ганчо Стоянов — от с. Варана, Павликенско, 26-годишен; 116. Димитър Христов — от Велес, 33-годишен; 117. Иван Костов — от Велес, 20-годишен; 118. Иван Петков — от с. Червена, Свищовско, 21-годишен; 119. Иван Радев — от Габрово, 27-годишен. Участвал и в Българското опълчение — IV дружина през Освободителната война; 120. Илия Тодоров — от Враца, 22-годишен; 121. Симеон Василев — от Карлово, 32-го-дишен.

Лит.: НБКМ—БИА, ф. 164, а. е. 5 — тефтер на Поборническия комитет в Свищов.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника